Invitasjon til informasjonsmøte om utlysing av nye sentre for fremragende utdanning (SFU) 28.januar

I slutten av februar lyser NOKUT ut tre til seks nye sentre for fremragende utdanning.

Etablering av flere sentre for fremragende utdanning er et strategisk satsningsområde for Universitetet i Bergen. Vi oppfordrer derfor fakulteter og fagmiljøer til å vurdere muligheten for å søke om å etablere et SFU-senter gjennom årets utlysing. Nye sentre kan søke om mellom fire og åtte millioner kroner i årlige midler. Alle fagmiljøer kan søke om SFU-status.

På denne bakgrunn inviterer viserektor for utdanning Oddrun Samdal til informasjonsmøte om SFU-utlysingen.

Tema for møtet:
* Hvorfor søke SFU-status?
* Informasjon om ordningen og frister
* Erfaringer fra sist søknadsrunde, BioCEED orienterer
* Støtteapparat til søkerne

Tid: torsdag 28. januar, kl. 08.30-10.00
Sted: Studentsenteret, seminarrom E

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *