Daglige arkiver: 8. januar 2016

Ny strategiplan for K2

Per Bakke

Håper dere alle har hatt det bra siden sist og fått en velfortjent hvil, og vel møtt i det nye året. Denne spalten avsluttet fjoråret med blant annet å nevne at det i år er tid for ny strategiplan for K2. Forskningsgruppelederne, instituttrådet og representanter for ulike stillingskategorier på instituttet har i går og i dag vært samlet for å diskutere ny strategiplan for de neste tre årene. Den nye planen må ta hensyn til UiB sitt overordnete strategidokument, fakultetet sine planer og også skjele til HUS sin strategi.

Krav for K2 sin strategiplan er at målene er spesifikke, målbare, ambisiøse, realistiske og tidfestete. Vi vil søke å lage en plan på bare en side slik at den faktisk vil bli lest og oppfattet, og ikke minst tatt hensyn til. Når utkastet er bearbeidet noe mer, vil det bli presentert i K2Nytt for kommentarer før planen blir endelig vedtatt av instituttrådet.

Per

Nytt om navn

DHSVi presenterer Dag Harald Skutlaberg, PhD-student ved klinisk institutt
2. Dag Harald begynte med doktorgradsarbeidet sitt i januar 2016 under
veiledning av Steinar Skrede (hovedveileder), Harald Wiker (biveileder)
og Haima Mylvaganam (ekstern biveileder – MIA/HUS).
Hvis noen ønsker å si hei, du kan finne ham i etasje 5 i
laboratoriebygget.

Singel cell seminarium Jan 12, room 9.1-2 Laboratory building 9th floor

Single cell sequencing is a technique for determination of clonal heterogeneity, not only in cancer but also related to aging of tissue. This semimarium will present one technical solution for determination of genetic alteration in single or few cells.

Welcome to Seminarum!

Best,

Bjørn Tore Gjertsen
M: +47 41566248
F: +47 55972950

Inspera Webinarer vår 2016

Nytt år, flere webinarer.

I høst arrangerte vi dag- og kveldswebinarer for sensorer hver tirsdag. Den gode responsen er veldig inspirerende og vi kan trygt konkludere med at dette er god modell for kompetansedeling og dialog med dem som ikke har en direkte relasjon til Inspera. Nå utvider vi tilbudet med tre nye tema. Like gratis og åpent for alle.

Hver tirsdag kl.13.00: Oppgaveutvikling / Sensur – Annenhver uke

Hver torsdag kl.13.00: Eksamensplanlegging / Gjennomføring – Annenhver uke

Klikk her for oppdatert program og påmelding. (Del det videre!)

Med vennlig hilsen
Studieadministrativ avdeling