Daglige arkiver: 4. desember 2015

HMS – Helse, miljø og sikkerhet  

Eystein 2De fleste assosierer HMS med nettopp helse, miljø og sikkerhet. Slår man opp på vanlige norske forkortelser I korrekturavdelingen.no er HMS ensbetydende med helse, miljø og sikkerhet – det gjør det enkelt for oss som har norsk som morsmål. Gjør man et tilsvarende søk på engelsk finner man over 100 betydninger av HMS. En av de mer velkjente er Harvard Medical School. Mange vil kanskje først komme på Her Majesty’s Ship eller bli inspirert av 007 Her Majesty’s Service, av det mer ukjente slaget er kanskje  Hybrid Male Sterility og Happy Mask Salesman

Hvor vil jeg med dette? K2 er blitt mer og mer internasjonal og instituttet har et betydelig antall ansatte og studenter med utenlandsk bakgrunn – hvordan vi kommuniserer har derfor betydning.

Årets HMS-seminar ble (i motsetning til tidligere møter) holdt på engelsk, noe som ble svært godt mottatt. Kommunikasjon var også tema i gruppearbeidet. I plenumsdiskusjonen kom det forslag fra Silke Appel om at alle disputaser burde holdes på engelsk. Rebecca Cox etterlyste skikkelig oversettelse av K2-nytt til engelsk – hun har av og til måttet konsultere den norske oversettelsen for å forstå den engelske… Alle var imidlertid enige om at K2-nytt gjør god nytte for seg, og den blir lest av de fleste. Forbedret «layout» og ikke minst utgivelse tidligere ble etterlyst.

Dernest ble møteplasser diskutert. Fellessamlinger som K1/K2-seminarene og HMS-seminaret ble løftet fram som gode møter og arenaer der en kan treffe kollegaer til en uformell prat, men arrangementene har tidvis dårlig oppmøte. Vinservering ble framsatt som et mulig trekkplaster – de skal visstnok fungere i Danmark. Av mer spesielle fora er «Faculty lunch» igangsatt. Teknikerforum vil også gjenoppstå, er planen. Ledelsen vil oppsummere alle innspill og vil satse på å gjennomføre mange av dem.

Forøvrig ble 2 viktige saker presentert av HMS-avdelingen, ny portal for rapportering av uønskede hendelser og nytt verktøy for risikovurdering. Disse potensielt svært tørre temaene ble elegant og inspirerende presentert av Johannesen med innlagt Kohoot quiz, og Bjørn Arild Petersen fra Geofysisk institutt.

Det ble også tid til gode pauser, Godt Brød til lunch, kulturelle innslag og Linda Eide I fri dressur over temaet “Ekte begeistring er ingen spøk”. Alt i alt ble dagen svært vellykket, med innlagt brannøvelse, alt mesterlig regissert av Irene, Ingvild og Julie. Dere som ikke kom, gikk glipp av noe!

Til slutt, la seminaret bli en påminnelse om at vi alle har ansvar for HMS. God helg.

Eystein

K1/K2-seminar onsdag 9. desember

Vi har gleden av å invitere alle til årets siste K1/K2 seminar!
Holdes av: Professor Per Magne Ueland
Tittel: “Targeted profiling of metabolites related to vitamin status,
nutrition, lifestyle and inflammation at BEVITAL”.
Finner sted: Onsdag, 9. desember, 14:15 – 15:00.
Stort Auditorium, 3 etasje, Sentralblokken

Alle er velkomne!
Se vedlegg for abstract.

Seminaret er en del av kurset FSKLI902 «Perspectives in translational
medicine», 1 studiepoeng (1ECTS).

Course: Cardiac Imaging in Research

norheart_logo_cmyk ugle
NORHEART and UiB invite you all to join us in Bergen on February 2-4 for a state-of-the-art insight into non-invasive cardiac imaging for researchers!
This course will cover the major non-invasive imaging modalities used in research, including 2D and 3D echocardiography, strain imaging, magnetic resonance imaging and computer tomography. Lectures will be given by national and international experts, and participants will get to present their own research. Les videre

Disputas uke 50

olivera_bozickovicOlivera Bozickovic disputerer for Ph.d. graden fredag 11. desember 2015
Prøveforelesning: Fredag 11. desember 2015, kl. 10.15
Oppgitt emne: “The function of long non coding RNA in transcriptional regulation”
Sted: Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Lies vei 91
Disputas: Fredag 11. desmeber 2015, kl. 12:15
Sted: Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Lies vei 91
Avhandlingens tittel: “Regulation and function of steroid receptor coactivator 2 in hepatoma and breast cancer cells”
1st opponent: Associate Professor Jason Matthews, Universitetet i Toronto, Canada
2nd opponent:Professor Ole Morten Seternes, Universitetet i Tromsø

Pressemelding