Stikkordarkiv: 50/2015

Emeritusklubben

Per BakkeDenne uken arrangerte instituttet lunch for emeritusklubben. Den består av professores emeriti ved K2. De gjør en meget viktig innsats for instituttet på flere felt og er vel verd å spandere lunch på.  De administrerer de fleste disputasene ved K2 som custos og sitter i flere komiteer i forbindelse med vurdering av søkere til stillinger og søknader til legater. Flere av dem underviser fortsatt, og sist, men ikke minst, publiserer flere av dem fortsatt aktivt med adresse K2. Alt dette skjer gratis for instituttet!

Det eneste de får tilbake er at de har fri tilgang til universitets datatjenester, bibliotektjenester og E-mail-lister. I tillegg mottar de K2Nytt. Emeritusklubben er åpen for alle som går av som pensjonist fra vitenskapelige stilinger ved K2. Medlemskapet fornyes årlig.

Det er all grunn til å takke emeritusene for den innsatsen de gjør for K2!

Per

Emeriti

Nytt om navn

Lalit RaneVi presenterer Lalit Rane, postdoktor ved Bjørn Tore Gjertsens gruppe ved Centre for Cancer Biomarkers.

Lalit begynte arbeidet sitt nå i desember, under veiledning av Bjørn Tore Gjertsen. Dersom noen ønsker å hilse på, finner dere ham i tredje etasje i labbygget.

Invitasjon til åpent møte om oppfølging av ny strategi for UiB

Velkommen til åpent møte torsdag 14. januar om iverksetting av ny strategi for Universitetet i Bergen 2016-2022

Etter en omfattende prosess har styret ved Universitetet i Bergen i møte 29. oktober vedtatt ny strategi for UiB: «Hav – Liv – Samfunn». Engasjerte studenter og ansatte har bidratt med mange viktige innspill og korrigeringer underveis. Les videre

Mitt UiB tilgjengelig fra 1. desember

Fra og med 1. desember er den nye læringsplattformen «Mitt UiB» tilgjengelig for brukerne. Logg inn fra http://mitt.uib.no.

Alle ansatte får tilbud om opplæring i desember, i henhold til informasjon gitt tidligere i dialog med fakultetsadministrasjonen. Dere finner ytterligere informasjon og kurskalender på DigUiB sine nettsider.

Beste hilsen
Karianne Omdahl
Prosjektleder DigUiB / Læringsplattform
Studieadministrativ avdeling
Universitetet i Bergen
www.uib.no
Tlf: +47 55 58 24 46

Invitasjon til nettverkskonferansen i kunnskapsbasert praksis

HiBVelkommen til årets nettverkskonferanse i kunnskapsbasert praksis 5.-6. april 2016!
I år ønsker vi velkommen på Høgskolens nye og flotte Campus Kronstad.

Vi inviterer til to innholdsrike dager med spennende foredrag, workshops, og posterutstillinger.
Som vanlig har vi fokus på implementering av kunnskapsbasert praksis i praksis og utdanning.
Her er noen av temaene:
* Implementering av pasientsikkerhetsprogrammet
* Brukermedvirkning
* Kunnskapsbasert forskning
* Implementering av retningslinjer
* Knowledge Translation
* Nasjonale føringer Les videre

Invitasjon til Internasjonaliseringskonferansen 2016

SIUVelkommen til Internasjonaliseringskonferansen 2016 (IK16). Konferansen arrangeres i Stavanger 9. og 10. mars 2016, med Universitet i Stavanger som vertskap.

Internasjonaliseringskonferansen er årets mest sentrale møteplass for alle som jobber med internasjonalisering av høyere utdanning i Norge. Konferansen arrangeres i samarbeid mellom Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU), universiteter og høyskoler. Les videre

Utlysning innenfor infrastrukturprogrammet INFRAIA-2016-2017

Infrastrukturprogrammet (RI-programmet) i H2020 har nå en utlysning til samarbeid om utvikling og bedre utnyttelse av nasjonale infrastrukturer;
«INTEGRATING AND OPENING RESEARCH INFRASTRUCTURES OF EUROPEAN INTEREST» (INFRAIA-2016-2017) (såkalte Integrating Actitvities)

Dere som har deltatt tidligere vet at prosjektene som finansieres får midler til tre ulike aktiviteter: Les videre

Disputas uke 51

Marie KarlsenMarie Karlsen disputerer for Ph.d. graden fredag 18. desember 2015
Prøveforelesning: Torsdag 17. desember 2015, kl. 14.15
Oppgitt emne: “The TLR system, connecting the innate and adaptive immune system in physiological and autoimmune conditions”
Sted: Auditorium 2, BB-bygget, Jonas Lies vei 91
Disputas: Fredag 18. desmeber 2015, kl. 09:15
Sted: Auditorium 2, BB-bygget, Jonas Lies vei 91
Avhandlingens tittel: “Toll like receptors in primary Sjögren’s syndrome – special emphasis on B cells”
1st opponent: Ph.d. Chiara Baldini, Universitetet i Pisa, Italia
2nd opponent:Ph.d. Peter Szodoray, Universitetet i Oslo

Pressemelding

Disputas uke 51

Amadsen_andrendré Greger Madsen disputerer for Ph.d. graden fredag 18. desember 2015
Prøveforelesning: Fredag 18. desember 2015, kl. 09:15
Oppgitt emne: “Brown and Beige Fat: Physiological Roles beyond Heat Generation”
Sted: Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Lies vei 91
Disputas: Fredag 18. desmeber 2015, kl. 11:15
Sted: Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Lies vei 91
Avhandlingens tittel:“Function and regulation of Steroid Receptor Coactivator 2 Transcriptional regulation of cellular metabolism”
1st opponent: Førsteamanuensis Lars-Arne Haldosen, Karolinska Institutet, Sverige
2nd opponent:Professor Jens Petter Berg, Universitetet i Oslo

Pressemelding

Nye publikasjoner

Basert på siste ukes søk på “Department of Clinical Science AND Bergen”. Hvis du har publikasjoner som ikke favnes av dette søket, send referansen til elin.opheim@uib.no.

Infant Growth and Risk of Childhood-Onset Type 1 Diabetes in Children From 2 Scandinavian Birth
Magnus MC, Olsen SF, Granström C, Joner G, Skrivarhaug T, Svensson J, Johannesen J, Njølstad P, Magnus P, Størdal K, Stene LC.
JAMA Pediatr. 2015 Dec 7;169(12):e153759.

Children Born Preterm at the Turn of the Millennium Had Better Lung Function Than Children Born Similarly Preterm in the Early 1990s.
Vollsæter M, Skromme K, Satrell E, Clemm H, Røksund O, Øymar K, Markestad T, Halvorsen T.
PLoS One. 2015 Dec 7;10(12):e0144243.

Long-term prognostic utility of pentraxin 3 and D-dimer as compared to high-sensitivity C-reactive protein and B-type natriuretic peptide in suspected acute coronary syndrome.
Mjelva ØR, Pönitz V, Brügger-Andersen T, Grundt H, Staines H, Nilsen DW.
Eur J Prev Cardiol. 2015 Dec 3.

Sleep in octogenarians during the postoperative phase after transcatheter or surgical aortic valve replacement.
Amofah HA, Broström A, Fridlund B, Bjorvatn B, Haaverstad R, Hufthammer KO, Kuiper KK, Ranhoff AH, Norekvål TM; CARDELIR Investigators.
Eur J Cardiovasc Nurs. 2015 Dec 3.

A genome-wide association study identifies risk loci for spirometric measures among smokers of European and African ancestry.
Lutz SM, Cho MH, Young K, Hersh CP, Castaldi PJ, McDonald ML, Regan E, Mattheisen M, DeMeo DL, Parker M, Foreman M, Make BJ, Jensen RL, Casaburi R, Lomas DA, Bhatt SP, Bakke P, Gulsvik A, Crapo JD, Beaty TH, Laird NM, Lange C, Hokanson JE, Silverman EK; ECLIPSE Investigators, and COPDGene Investigators.
BMC Genet. 2015 Dec 3;16(1):138.

The prevalence of anemia and iron deficiency is more common in breastfed infants than their mothers in Bhaktapur, Nepal.
Chandyo RK, Henjum S, Ulak M, Thorne-Lyman AL, Ulvik RJ, Shrestha PS, Locks L, Fawzi W, Strand TA.
Eur J Clin Nutr. 2015 Dec 2.

Meta-analysis of genome-wide association studies identifies common susceptibility polymorphisms for colorectal and endometrial cancer near SH2B3 and TSHZ1.
Cheng TH, Thompson D, Painter J, O’Mara T, Gorman M, Martin L, Palles C, Jones A, Buchanan DD, Ko Win A, Hopper J, Jenkins M, Lindor NM, Newcomb PA, Gallinger S, Conti D, Schumacher F, Casey G, Giles GG, Pharoah P, Peto J, Cox A, Swerdlow A, Couch F, Cunningham JM, Goode EL, Winham SJ, Lambrechts D, Fasching P, Burwinkel B, Brenner H, Brauch H, Chang-Claude J, Salvesen HB, Kristensen V, Darabi H, Li J, Liu T, Lindblom A, Hall P, de Polanco ME, Sans M, Carracedo A, Castellvi-Bel S, Rojas-Martinez A, Aguiar Jnr S, Teixeira MR, Dunning AM, Dennis J, Otton G, Proietto T, Holliday E, Attia J, Ashton K, Scott RJ, McEvoy M, Dowdy SC, Fridley BL, Werner HM, Trovik J, Njolstad TS, Tham E, Mints M, Runnebaum I, Hillemanns P, Dörk T, Amant F, Schrauwen S, Hein A, Beckmann MW, Ekici A, Czene K, Meindl A, Bolla MK, Michailidou K, Tyrer JP, Wang Q, Ahmed S, Healey CS, Shah M, Annibali D, Depreeuw J, Al-Tassan NA, Harris R, Meyer BF, Whiffin N, Hosking FJ, Kinnersley B, Farrington SM, Timofeeva M, Tenesa A, Campbell H, Haile RW, Hodgson S, Carvajal-Carmona L, Cheadle JP, Easton D, Dunlop M, Houlston R, Spurdle A, Tomlinson I.
Sci Rep. 2015 Dec 1;5:17369.

Kardiologi, Klinisk veileder, Kapittel 11 Hypertensjon
Lund-Johansen P, Kjeldsen SE.
Oslo, Gyldendal Norsk Forlag (2015): 152-164.