Daglige arkiver: 10. desember 2015

Emeritusklubben

Per BakkeDenne uken arrangerte instituttet lunch for emeritusklubben. Den består av professores emeriti ved K2. De gjør en meget viktig innsats for instituttet på flere felt og er vel verd å spandere lunch på.  De administrerer de fleste disputasene ved K2 som custos og sitter i flere komiteer i forbindelse med vurdering av søkere til stillinger og søknader til legater. Flere av dem underviser fortsatt, og sist, men ikke minst, publiserer flere av dem fortsatt aktivt med adresse K2. Alt dette skjer gratis for instituttet!

Det eneste de får tilbake er at de har fri tilgang til universitets datatjenester, bibliotektjenester og E-mail-lister. I tillegg mottar de K2Nytt. Emeritusklubben er åpen for alle som går av som pensjonist fra vitenskapelige stilinger ved K2. Medlemskapet fornyes årlig.

Det er all grunn til å takke emeritusene for den innsatsen de gjør for K2!

Per

Emeriti

Nytt om navn

Lalit RaneVi presenterer Lalit Rane, postdoktor ved Bjørn Tore Gjertsens gruppe ved Centre for Cancer Biomarkers.

Lalit begynte arbeidet sitt nå i desember, under veiledning av Bjørn Tore Gjertsen. Dersom noen ønsker å hilse på, finner dere ham i tredje etasje i labbygget.

Invitasjon til åpent møte om oppfølging av ny strategi for UiB

Velkommen til åpent møte torsdag 14. januar om iverksetting av ny strategi for Universitetet i Bergen 2016-2022

Etter en omfattende prosess har styret ved Universitetet i Bergen i møte 29. oktober vedtatt ny strategi for UiB: «Hav – Liv – Samfunn». Engasjerte studenter og ansatte har bidratt med mange viktige innspill og korrigeringer underveis. Les videre

Mitt UiB tilgjengelig fra 1. desember

Fra og med 1. desember er den nye læringsplattformen «Mitt UiB» tilgjengelig for brukerne. Logg inn fra http://mitt.uib.no.

Alle ansatte får tilbud om opplæring i desember, i henhold til informasjon gitt tidligere i dialog med fakultetsadministrasjonen. Dere finner ytterligere informasjon og kurskalender på DigUiB sine nettsider.

Beste hilsen
Karianne Omdahl
Prosjektleder DigUiB / Læringsplattform
Studieadministrativ avdeling
Universitetet i Bergen
www.uib.no
Tlf: +47 55 58 24 46

Invitasjon til nettverkskonferansen i kunnskapsbasert praksis

HiBVelkommen til årets nettverkskonferanse i kunnskapsbasert praksis 5.-6. april 2016!
I år ønsker vi velkommen på Høgskolens nye og flotte Campus Kronstad.

Vi inviterer til to innholdsrike dager med spennende foredrag, workshops, og posterutstillinger.
Som vanlig har vi fokus på implementering av kunnskapsbasert praksis i praksis og utdanning.
Her er noen av temaene:
* Implementering av pasientsikkerhetsprogrammet
* Brukermedvirkning
* Kunnskapsbasert forskning
* Implementering av retningslinjer
* Knowledge Translation
* Nasjonale føringer Les videre

Invitasjon til Internasjonaliseringskonferansen 2016

SIUVelkommen til Internasjonaliseringskonferansen 2016 (IK16). Konferansen arrangeres i Stavanger 9. og 10. mars 2016, med Universitet i Stavanger som vertskap.

Internasjonaliseringskonferansen er årets mest sentrale møteplass for alle som jobber med internasjonalisering av høyere utdanning i Norge. Konferansen arrangeres i samarbeid mellom Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU), universiteter og høyskoler. Les videre

Utlysning innenfor infrastrukturprogrammet INFRAIA-2016-2017

Infrastrukturprogrammet (RI-programmet) i H2020 har nå en utlysning til samarbeid om utvikling og bedre utnyttelse av nasjonale infrastrukturer;
«INTEGRATING AND OPENING RESEARCH INFRASTRUCTURES OF EUROPEAN INTEREST» (INFRAIA-2016-2017) (såkalte Integrating Actitvities)

Dere som har deltatt tidligere vet at prosjektene som finansieres får midler til tre ulike aktiviteter: Les videre