Daglige arkiver: 18. desember 2015

2015 – et K2 tilbakeblikk

Per BakkeI årets siste leder er det tid for et lite tilbakeblikk på K2-aktiviteten i 2015. Undervisningsfronten har vært preget av den nye studieplanen i medisin. Selv om mye arbeid gjenstår, er planleggingen kommet godt i gang. Digitale verktøy i undervisning og eksamen er på vei inn. Selv om kampen for nye, fullfinansierte studieplasser i farmasi ikke er i mål, har farmasigjengen gjort en stor jobb med å sette saken på agendaen til stortingspolitikerne på Hordalandsbenken. Undervisning i galenisk farmasi er hentet hjem fra England.

Forskningsaktiviteten og ikke minst tilslag på søknader har vært god. K2-forskere fikk syv nye NFR-prosjekter i år, inkludert en andel i en infrastruktursøknad som utgår fra Oslo.  De mottok ca 60% av de nye fler-årige tilslagene fra Samarbeidsorganet og fire nye EU-prosjekter.  Det samlete beløp mottatt på ulike søknader, kanalisert gjennom instituttet fra K2-ansatte, vil i år utgjøre ca kr 93 millioner hvilket er 7 millioner mer enn det vi får fra regjeringen.  Fortsatt er det et stort potensiale for bedre tilslag på eksterne søknader.  De teknisk ansatte ved instituttet er viktige bidragsytere for at forskningen skal lykkes. En takk til Ersilia Bifulco, Jenny Zhang og Tove Folkestad som har fått teknikerforum på beina i år.
HMS er viktig for oss alle, både den fysiske og psykiske delen. Alle ansatte ved K2 har fått eller vil få tilbud om medarbeidersamtale årlig.

En meget stram instituttøkonomi har satt sitt preg på virksomheten i år. Selv om flere forskningsgrupper har fått store eksterne tilslag, er det også grupper som ikke har nådd opp, og instituttet har hatt lite å bidra med. Jeg er takknemlig for at folk har hatt forståelse for begrensningene forbundet med den vanskelige økonomien. På den positive siden, vi er nå nesten i mål med å avvikle gjelden K2 fikk etter den nye instituttstrukturen. Det innebærer at vi etter hvert vil ha et større handlingsrom for å smøre instituttets aktivitet.

Stikkord for neste år er ny studieplan i medisin, ferdighetssenteret, forskningsenhet for helseundersøkelser (FHU), ny strategiplan for K2, søknadsprosess til forskningsprosjekter, og teknikerforum. Dette kommer jeg tilbake til over nyttår.

Nå er det tid for å takke dere alle for en stor innsats i 2015, og sist men ikke minst ønske alle en Fredelig Jul!
Per

Juleferieavvikling i K2-administrasjonen

De flesJulte i administrasjonen vil avvikle juleferie fra og med uke 52 og til mandag 04. januar 2016. Resepsjonen vil være ubemannet fra og med julaften og til mandag 4. januar.

I kriser eller ved hastesaker som ikke kan vente til mandag 4. januar, er administrasjonssjefen tilgjengelig på privat mobil.

En gledelig og fredelig høytid og juleferie ønskes dere alle.