Be så skal dere få, let så skal dere finne

Eystein 2Den utvidede ledergruppen har nettopp diskutert søknadsstrategier for 2016. Gjennomgang av vår prosjektportefølje viste at K2 har hatt stor suksess i konkurranse om både NFR- og EU-midler de siste årene. I 2013 ble 5 av 18 søknader til NFR finansiert (28 prosent), mens tallet for 2014 var 7 av 19 (37 prosent). Innvilgelsesprosenten totalt var i 2014 11 prosent. K2 har også hatt suksess med EU-søknadene sine. Av 24 søknader er 4 innvilget (17 prosent), inkludert 1 der Helse Bergen er partner og UiB tredjepart og 1 prosjekt der UiB er koordinator. Generelt har innvilgelsesprosentene i de første utlysningene i H2020-programmet ligget på 5 prosent og under.

For å vinne fram i hard nasjonal og internasjonal konkurranse må man jobbe systematisk. Det er nærliggende å tro at det opplegget vi har benyttet ved NFR-søknadsskriving de siste årene har hatt betydning for at vi har økt vår konkurranseevne. Gode forskningsrådgivere har også vært en viktig del av fremgangen. Det var derfor bred enighet i ledergruppen om å bygge videre på det opplegget som vi har etablert. Det består av:

  • Skissediskusjoner i plenum
  • Budsjetteringshjelp fra administrasjonen
  • Skrivesupport både fra forskningsrådgivere og erfarne kollegaer

For å ta del i disse «hjelpetjenestene» er det nødvendig at søkerne overholder tidsfrister. Deltagelse er også en ypperlig anledning til å få testet og forbedret egne ideer og hjelpe andre til å forbedre sine søknader. For å nå opp i konkurransen behøves ikke bare kreative ideer, men ofte også en bred og multi-disiplinær tilnærming til den problemstillingen en vil løse og gode planer for formidling og forskerutdanning. Alt dette kan man få innspill og ideer til i en strukturert prosess der alle hjelper hverandre.

En ting er i hvert fall sikkert -den som ikke søker får heller ikke midler til å forske for.

Lykke til med vårens viktigste eventyr

Eystein

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *