Stikkordarkiv: 44/2015

Kontorsituasjonen på K2

Per BakkeKontorsituasjonen på K2 er en utfordring. Stor og gledelig økning i BOA aktiviteten har blant annet bidratt til et økt behov for kontorplasser. Administrasjonen kommer til å ta en ny runde i K2-arealene i lab-bygget for å se om det er mulig å utnytte plassene bedre, samt sjekke at ikke folk “tar seg til rette”. I tildeling av plasser kommer vi til å følge den allerede bestemte rangeringen for tildeling av kontorplasser: Professor, førsteamanuensis, forsker, postdoc, stipendiat, forskerlinjestudent, mastergradsstudent. I tillegg kommer man til å søke at folk får sitte i nærheten av labbene sine og nær sine samarbeidspartnere. Det er mulig at vi også må utnytte noen labareal til kontorplasser.

Endelig er det viktig at folk melder inn behov for kontorplasser til Irene: Irene.Hjelmaas@uib.no

Det er i alles interesse at disse reglene følges. Hvis vi alle viser smidighet kan dette lett gå bra!

Per

Fond og legater ved MOF

Søknadsdatabasen for fond og legater er åpnet. Mer informasjon finner du her.

Søknadsfrist er 1. desember, 2015.

Søknadsdatabasen: https://fond.app.uib.no/main/

Informasjon til ansatte (forskere):

I styret for Meltzerfondet ble det 20/10 vedtatt følgende i sak 21/14 (Tildelinger fra Meltzerfondet og forslag til endring av retningslinjer for tildeling til vitenskapelig virksomhet ved UiB):

  • Styret slutter seg til at tildeling til vitenskapelig virksomhet ved UiB gjøres som samlet tildeling til universitetet.
  • UiB deler ut støtte til vitenskapelige reiser og forskningstermin.
  • Forskere bruker samme nettbaserte søknadssystem som før.
  • Søknadsfristen er 1. desember, 2015.

For informasjon om vitenskapelige reiser og forskningstermin, se informasjon på UiB sine sider.

Utlysning av midler fra Skipsreder R. Olsen og hustru Johanne Georgine Olsens legat

Det lyses ut midler til forskning på bruk av nye undervisnings- og læringsformer ved Universitetet i Bergen.

Legatmidlene skal bidra til forskningsbaserte undervisningsmetoder og tiltak som fremmer læring. Ansatte som bidrar til pedagogisk utvikling gjennom utprøving av og forskning på nye undervisnings- og læringsformer vil bli prioritert.

Ansatte, stipendiater og studenter kan søke.

Mer informasjon finner dere her: http://www.uib.no/ledelsen/82664/olsens-legat

Søknadsfristen er 1. desember, 2015.

Søknadsdatabasen: https://fond.app.uib.no/main/

Ikke registrert all ferie for 2015 enda?

Frist for å registrere all restferie, inkludert ferieønsker for julen er satt til 31.10.2015. Dette er også fristen for å søke om å overføre ferie fra 2015 til 2016.
Dersom du ikke selv har søkt om uttak og overføring av ferie innen 31. oktober vil instituttet anse all din ferie som avviklet og dette vil bli registrert i PAGA. Les videre

Nominasjon av kandidater til å motta Kong Olav Vs kreftforskningspris for 2016

kreftforeningenKreftforeningen inviterer nå til nominasjon av kandidater til å motta Kong Olav Vs kreftforskningspris for 2016.

Vennligst finn vedlagt invitasjon til å nominere kandidater, samt liste over tidligere vinnere og retningslinjer for tildeling av kreftforskningsprisen.

Vi gjør oppmerksom på at nominasjonen må leveres på engelsk.
Frist for nominasjon er 10. desember 2015.
Mer informasjon finnes på våre nettsider.

Beste hilsener

Kreftforeningen
Åsmund Eikenes, PhD
Rådgiver

UNs Secretary General’s IAP for the Global Strategy on Women’s, Children’s and Adolescent’s Health: Request for Applications

The Partnership for Maternal, Newborn and Child Health (The Partnership) is soliciting applications for vacancies on the United Nations Secretary General’s Independent Accountability Panel (IAP) for the Global Strategy on Women’s, Children’s and Adolescent’s Health (Global Strategy).  Applications for members from all regions are required to be submitted no later than 18th November 2015. Les videre

Utlysning av forskerutvekslingsavtale – 2016-2017

Forskerutvekslingen mellom University of Washington, Memorial University of Newfoundland og Universitetet i Bergen har fungert i over 30 år. Forskerutvekslingsprogrammet vårt kan tilby utveksling innenfor de fleste fagområder.

Utlysning
Søknadsskjema

Søknad sendes Det medisinsk – odontologiske fakultet, som så sender anbefalingen til forskingsadministrativ avdeling.

Søknadsfrist: 01.11.15

Spørsmål kan rettes til utvekslingskomiteens sekretær, Hans-Egil Offerdal, (hansofferdal@uib.no).

Nye publikasjoner

Basert på siste ukes søk på “Department of Clinical Science AND Bergen”. Hvis du har publikasjoner som ikke favnes av dette søket, send referansen til elin.opheim@uib.no.

Clinical reappraisal of SHORT syndrome with PIK3R1 mutations: towards recommendation for molecular testing and management.
Avila M, Dyment DA, Sagen JV, St-Onge J, Moog U, Chung BH, Mansour S, Albanese A, Garcia S, Ortiz Martin D, Lopez AA, Claudi T, König R, White SM, Sawyer SL, Bernstein JA, Slattery L, Jobling RK, Yoon G, Curry CJ, Le Merrer M, Le Luyer B, Héron D, Mathieu-Dramard M, Bitoun P, Odent S, Amiel J, Kuentz P, Thevenon J, Laville M, Reznik Y, Fagour C, Nunes ML, Delesalle D, Manouvrier S, Lascols O, Huet F, Binquet C, Faivre L, Rivière JB, Vigouroux C, Njølstad PR, Innes AM, Thauvin-Robinet C.
Clin Genet. 2015 Oct 24.

HOTAIR and its surrogate DNA methylation signature indicate carboplatin resistance in ovarian cancer.
Teschendorff AE, Lee SH, Jones A, Fiegl H, Kalwa M, Wagner W, Chindera K, Evans I, Dubeau L, Orjalo A, Horlings HM, Niederreiter L, Kaser A, Yang W, Goode EL, Fridley BL, Jenner RG, Berns EM, Wik E, Salvesen HB, Wisman GB, van der Zee AG, Davidson B, Trope CG, Lambrechts S, Vergote I, Calvert H, Jacobs IJ, Widschwendter M.
Genome Med. 2015 Oct 24;7(1):108.

Epitope specific T cell responses against influenza A in a healthy population.
Savic M, Dembinski JL, Kim Y, Tunheim G, Cox RJ, Oftung F, Peters B, Mjaaland S.
Immunology. 2015 Oct 22.

Tumor necrosis is an important hallmark of aggressive endometrial cancer and associates with hypoxia, angiogenesis and inflammation responses.
Bredholt G, Mannelqvist M, Stefansson IM, Birkeland E, Hellem Bø T, Øyan AM, Trovik J, Kalland KH, Jonassen I, Salvesen HB, Wik E, Akslen LA.
Oncotarget. 2015 Oct 14.

Associations between intake of fish and n-3 long-chain polyunsaturated fatty acids and plasma metabolites related to the kynurenine pathway in patients with coronary artery disease.
Karlsson T, Strand E, Dierkes J, Drevon CA, Øyen J, Midttun Ø, Ueland PM, Gudbrandsen OA, Pedersen ER, Nygård O.
Eur J Nutr. 2015 Oct 19.

Assessment of body composition in children with cerebral palsy: a cross-sectional study in Norway.
Finbråten AK, Martins C, Andersen GL, Skranes J, Brannsether B, Júlíusson PB, Syversen U, Stevenson RD, Vik T.
Dev Med Child Neurol. 2015 Sep;57(9):858-64.