Endring av service og tilgjengelighet ved SIM

Servicesenter for internasjonal mobilitet – SIM

Med bakgrunn i at servicesenteret er bemannet med én medarbeider, ønsker vi å endre organiseringen av virksomheten slik at de som kontakter SIM og møter opp er sikret tid hos rådgiver. Erfaring viser at det er svært få som møter opp uten å ha gjort avtale på forhånd, 1-3 pr uke. Vi endrer dermed praksis i tråd med dette og erstatter fast åpningstid med at det inngås avtaler på forhånd. Dette vil gjelde så lenge senteret er plassert i Christiesgt.18. For kontakt med SIM:

  • Internasjonale forskere og enheter ved UiB som har spørsmål knyttet til internasjonale ansatte/gjester kan som før ta kontakt på telefon og epost til : knappskog@uib.no eller euraxess@uib.no eller per telefon: 555 89373/ 482 60 683.
  • Dersom det er ønskelig med personlig møte for informasjon og veiledning, benyttes epost eller telefon (se forrige punkt) for å avtale tid og tema for veiledning.
    I et personlig møte kommer det reelle informasjonsbehovet tydeligere frem, og kommunikasjonen blir bedre enn ved telefon/epost. SIM anbefaler derfor forskerne å benytte tilbudet.
  • Personlige møter skal fortrinnsvis foregå i arbeidstidens kjernetid (09:00 – 14:30) og på SIM, men dersom behov er det mulig å være fleksible på tid og sted.
  • Når ingen er til stede på SIM eller kan svare telefon, skal HR-avdelingen kunne ta imot beskjed og inngå avtaler om veiledning for SIM. Telefon HR: 555 82100
  • Som en hovedregel skal det ikke ta mer enn to arbeidsdager fra ønsket tid for avtale til gjennomført samtale. Det er selvsagt også mulig å reservere tidspunkt god tid i forveien, eller få tid samme dag.

Servicemål:

  • Maximum to arbeidsdagers ventetid for avtale er et mål for kvalitet i levering av SIM-tjeneste.
  • Endringen skal gi bedre rutiner for kontakt med og hjelp fra SIM.
  • Endringen gir bedre oversikt og mer fleksibilitet for SIM.

Vennlig hilsen

Janicke Stople                                                                    Signe Knappskog
HR-direktør                                                                         Seniorrådgiver

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *