Daglige arkiver: 20. mars 2015

Personopplysninger og forskningsansvar

Roland JonssonI klinisk forskning er registrering av personopplysninger i forbindelse med forskningsansvar en særdeles viktig sak vi må forholde oss til. Dette gjelder all vitenskapelig personale inkl. phd kandidater og de i post doc stillinger.   

Universitetet i Bergen har vedtatt overordnede rammer for helseforskning og behandling av personopplysninger i forskning ved UiB (universitetsstyret, sak 52/12, 27.9.2012). Mål- og strategidokumentet presiserer bl.a. ansvarsforhold, hva som er gjeldende retningslinjer for sikring av konfidensialitet og datasikkerhet, krav til avtaler med samarbeidspartnere, samt interne krav til medarbeidernes kompetanse og til kvalitetssystem og internkontroll. Det gjeldende reglementer finner du her: http://link.uib.no/euw0  

Som en oppfølging av dette arbeidet, er det utarbeidet et elektronisk skjema som skal besvares av den enkelte prosjektleder i prosjekt der UiB er forskningsansvarlig. Skjema kan lastes ned og besvares her: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=1073772  

Vil betone at dette kun gjelder prosjekter der UiB er forskningsansvarlig. Alle REK-godkjenninger skal også sendes til instituttet for lagring i arkiv systemet ePhorte. Det samme gjelder NSD, men her har instituttleder og administrasjonssjef tilgang via NSD- portalen.  

I påvente av en felles forskningsserver vil denne “selvangivelsen” bli sendt ut for revisjon en gang per år. Frist for å melde inn i år er 1. mai 2015.  

Det vil i løpet av 2015 også gjennomføres en internrevisjon ved UiB, om at vi har system for behandling og oppbevaring av personopplysninger ved UiB.  

Så det er bare å hive seg på og planere så att disse opplysninger kommer inn i tide. Vi kommer med flere påminnelser til hver enkelt forsker ved K2.  

Roland

 

Har du lyst å delta i Forsker grand prix?

Forskningsdagene i Bergen og UiB inviterer til et informasjonsmøte om Forsker grand prix, torsdag 9.april kl. 10.

Sted: Kommunikasjonsavdelingen ved UiB, Johannes Bruns gate 12, 6.etasje.

Vinneren av fjorårets Forsker grand prix i Bergen, Audun Havnen, kommer for å fortelle litt om sine erfaringer.
I tillegg blir det en del praktisk informasjon om hva du du kan forvente som deltaker i Forsker grand prix. 

Lenke til informasjonsmøtet i kalenderen: http://www.uib.no/foransatte/87107/informasjonsm%c3%b8te-om-forsker-grand-prix

Ønsker du å delta, eller har spørsmål – ta kontakt med Ingeborg Revheim innen 7. april, Tlf: 55 58 90 40/ 975 16 025
Les videre

Forskningsutveksling gjennom Norsk Medisinstudentforening

Norsk medisinstudentforening (NMF) har bilaterale utvekslingsavtaler for medisinstudenter som ønsker å dra på forskningsopphold 4 uker til et annet land. Hvert år kommer det mellom 4-5 internasjonale studenter til Bergen og Nmf tar ansvar for alt det praktiske rundt bolig, lunsj og sosialt på kvelder og helger for studentene. På dagtid i ukedagene skal studentene delta i et forskningsprosjekt, og det er her vi håper at du kan hjelpe oss! Les mer her.

 

Delta i reisevaneundersøkelse

Reiser du kollektivt til og fra jobb? Eller skulle du ønske at det fantes et rutetilbud som gjorde at du kunne reise kollektivt? Skyss vil høre i fra deg!

Det medisinsk-odontologiske fakultet er opptatt av å forbedre transportforholdene for våre studenter og ansatte. For å gjøre dette trenger Skyss oppdatert kunnskap om ansattes reisemønstre, hvilke transportmidler man bruker, hvilke alternativer man har og hvordan man opplever å bruke ulike transportmidler i forbindelse med reiser til og fra jobb.  Dette håper vi du vil bidra til gjennom å delta i reisevaneundersøkelsen til Skyss. 

For å få mest mulig representativ informasjon, trenger Skyss svar fra både deg som bruker kollektivtransport hver dag eller kun av og til, fra deg som kun bruker bil, fra deg som sykler og fra deg som går.

Undersøkelsen gjennomføres som web-intervju av TNS Gallup på oppdrag fra Skyss. Du er fullstendig anonym i undersøkelsen. Klikk på lenken nedenfor og delta. Det tar 7-8 minutter å svare på undersøkelsen.

Lenke til undersøkelsen:

www.tns-gallup.no/reisevaneundersokelseMOFA2015

 Alle som deltar er med i trekningen av Bergen Sentrum-gavekort:

  1. Gavekort 2000 kr.
  2. Gavekort 500 kr
  3. Gavekort 500 kr
  4. Gavekort 250 kr
  5. Gavekort 250 kr
  6. Gavekort 250 kr

 

 

Invitasjon til informasjonsmøte 27. mars om organisasjonsutviklingsprosjektet ved UiB

Alle ansatte inviteres med dette til informasjonsmøte om de fire siste rapportene fra arbeidsgruppene i organisasjonsutviklingsprosjektet.

Formålet med organisasjonsutviklingsprosjektet ved UiB er å utvikle de sentraladministrative tjenestene slik at de best mulig støtter opp om universitetets oppgaver innen forskning, utdanning og formidling. 

Møtet finner sted i Egget på Studentsenteret, fredag 27.mars klokken 09.00 – 11.30

I møtet vil ledere/sekretærer for de fire siste delprosjektene presentere arbeidsgruppenes anbefalinger og det blir anledning til å stille spørsmål. Et mer detaljert program blir lagt ut på prosjektets nettsider før møtet. Arbeidsgruppenes rapporter er sendt ut til alle enheter, fagforeningene og hovedverneombudet 17. mars, se sak 14/757. Styringsgruppen for prosjektet vil behandle rapportene i slutten av april.

Det serveres en enkel frokost ved inngangen til auditoriet. Av den grunn ber vi om at ansatte som ønsker å delta registrerer sin påmelding innen 24. mars.

Benytt følgende lenke: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=1087066 (Vi vil sørge for glutenfritt alternativ og vegetar)
Vi minner om at informasjon om prosjektet og om arbeidsgruppenes rapporter også finnes på prosjektets nettsider: www.uib.no/ouprosjekt

Disputas uke 13

Ingeborg BrønstadIngeborg Brønstad disputerer for Ph.d. graden torsdag 26. mars 2015
Prøveforelesning: Torsdag 26. mars 2015, kl.09.15
Oppgitt emne: “Hva trenger vi å vite for å forstå hvordan HLA-molekyler bidrar til utvikling av autoimmune sykdommer”
 Sted: Auditorium 2, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies Vei 91
Disputas: Torsdag 26. mars 2015, kl.11.15
Sted: Auditorium 2, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies Vei 91
Avhandlingstittel: “Genetics of autoimmune Addison’s disease and congenital adrenal hyperplasia”
1. Opponent:  Professor Anne Spurkland, Universitetet i Oslo
2. Opponent : Førsteamanuensis Jørn Sagen, Universitetet i Bergen

Pressemelding

 

Disputas Uke 13

Tangvik Randi 04Randi Julie Tangvik disputerer for Ph.d. graden onsdag 25. mars 2015
Prøveforelesning: Onsdag 25. mars 2015, kl.10.15
Oppgitt emne: “Implementering av ernæringsstrategier i norsk helsevesen”
Sted:Stort auditorium, 3. et. Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus
Disputas: Onsdag 25. mars 2015, kl.12.15
Sted: Stort auditorium, 3. et. Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus
Avhandlingstittel: “Nutritional risk in a university hospital: Challenges and    consequences in clinical practice”
1. Opponent: Professor Henrik Højgaard Rasmussen, Aalborg Universitet
2. Opponent :   Ph.d. Lene Thoresen, St. Olavs Hospital, Trondheim

Pressemelding