Daglige arkiver: 12. mars 2015

Forskningsmidler i akademiaavtalen 2015

Akademiaavtalen mellom Statoil og UiB ble inngått i oktober 2013 med en avtaleperiode på 5 år (2014-18) og et budsjett på kr 55 millioner (kr 11 MNOK pr. år).
Bakgrunnen for avtalen er å videreutvikle det langsiktige samarbeidet mellom UiB og Statoil. Formålet er å stimulere grunnforskning og utdanning innenfor strategisk viktige fag- og kompetanseområder både for UiB og Statoil. Akademiaavtalen skal også brukes strategisk for å stimulere samarbeid innen de utvalgte områdene internt på UiB, og med korresponderende miljøer i Statoil. 
Frist 8. april 2015
Les mer her.

Ny og enklere e-postadresse for alle ansatte

For å forenkle og tilpasse UiB sitt e-postsystem til nye og bedre tjenester, blir forkortelse til enhet/avdeling/område fjernet fra e-postadressen. Alle nye e-postadresser vil slutte med @uib.no
Alle ansatte i sentraladministrasjonen har fått @uib.no, og den 12. mars vil alle øvrige ansatte ved UiB også få den nye e-postadressen. NB! Den gamle e-postadressen (@enhet.uib.no) vil fortsatt fungere!
Personer med navnelikhet vil bli kontaktet av IT-avdelingen enten via e-post eller via telefon.
Her kan du lese mer om prosjektet: