Daglige arkiver: 27. mars 2015

Takk for meg og god påske

Som mange av dere allerede vet fratrer jeg som leder av instituttet 1. april. Per Bakke tiltrer da en ny åremålsperiode. Gratulerer. Samtidig vil jeg takke alle medarbeidere for samarbeidet og en lærerik periode. Ting har fungert relativt bra mye takket godt samspill. Jeg skylder hele lederteamet stor takk, men jeg må trekke fram Synnøve spesielt, som har på sin profesjonelle og kloke måte guidet meg gjennom tidvis ulendt terreng.

K2 er en fantastisk arbeidsplass og har et enormt potensiale for god forskning og undervisning. Da er det bare å jobbe på og gjøre det som er bra ennå bedre

God påske!

Hilsen
Eystein

Påminning om registrering av sidegjøremål

Dette er en påminning om at alle ansatte i hovedstilling ved UiB (minst 50% stilling) plikter å oppgi sidegjøremål.

Fristen var 15. februar, og registreringen gjøres i PAGA. Klikk her for informasjonsbrev fra universitetsledelsen om saken. Klikk her for generell informasjon om registreringen. Klikk her for brukerveiledning.
Det forventes revisjon av dette området i løpet av våren..