Daglige arkiver: 2. mars 2015

Disputas uke 11

Lisa Drange HoleLisa Drange Hole disputerer for Ph.d. graden fredag 13. mars 2015
Prøveforelesning: Fredag 13. mars 2015, kl.09.15
Oppgitt emne: “Terapeutiske muligheter for å redusere toksiske effekter av medikamenter på hjertet”
 Sted: Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies Vei 91
Disputas: Fredag 13. mars 2015, kl.11.15
Sted: Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies Vei 91
Avhandlingstittel: “Cardiotoxicity of Doxorubicin. A study of Methods and protective interventions in Rat Models”
1. Opponent: Professor Odd Brsrs, Universitetet i Oslo
2. Opponent : Professor Ellen Aasum, Universitetet i Tromsø

 Pressmelding

Disputas uke 11

Liv Cecilie Vestrheim ThomsenLiv Cecilie Vestrheim Thomsen disputerer for Ph.d. graden Fredag 13. mars 2015
Prøveforelesning: Ferdag 13. mars 2015, kl.09.15
Oppgitt emne: “The immune system’s response; a common denominator in preecampsia and cardiovascular disease”
 Sted: Kvinneklinikken auditorium, Jonas Lies Vei 72
Disputas: Fredag 13. mars 2015, kl.11.15
Sted: Kvinneklinikken auditorium Jonas Lies Vei 72
Avhandlingstittel: ” Preeclampsia: Specific genetic risk factors and shared predisition with cardiovascular disease”
1. Opponent: Professor Stefan Hansson, Lunds Universitet, Sverige
2. Opponent : Professor Kristian Hveem, NTNU, Trondheim

 Pressemelding