Personopplysninger og forskningsansvar

Roland JonssonI klinisk forskning er registrering av personopplysninger i forbindelse med forskningsansvar en særdeles viktig sak vi må forholde oss til. Dette gjelder all vitenskapelig personale inkl. phd kandidater og de i post doc stillinger.   

Universitetet i Bergen har vedtatt overordnede rammer for helseforskning og behandling av personopplysninger i forskning ved UiB (universitetsstyret, sak 52/12, 27.9.2012). Mål- og strategidokumentet presiserer bl.a. ansvarsforhold, hva som er gjeldende retningslinjer for sikring av konfidensialitet og datasikkerhet, krav til avtaler med samarbeidspartnere, samt interne krav til medarbeidernes kompetanse og til kvalitetssystem og internkontroll. Det gjeldende reglementer finner du her: http://link.uib.no/euw0  

Som en oppfølging av dette arbeidet, er det utarbeidet et elektronisk skjema som skal besvares av den enkelte prosjektleder i prosjekt der UiB er forskningsansvarlig. Skjema kan lastes ned og besvares her: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=1073772  

Vil betone at dette kun gjelder prosjekter der UiB er forskningsansvarlig. Alle REK-godkjenninger skal også sendes til instituttet for lagring i arkiv systemet ePhorte. Det samme gjelder NSD, men her har instituttleder og administrasjonssjef tilgang via NSD- portalen.  

I påvente av en felles forskningsserver vil denne “selvangivelsen” bli sendt ut for revisjon en gang per år. Frist for å melde inn i år er 1. mai 2015.  

Det vil i løpet av 2015 også gjennomføres en internrevisjon ved UiB, om at vi har system for behandling og oppbevaring av personopplysninger ved UiB.  

Så det er bare å hive seg på og planere så att disse opplysninger kommer inn i tide. Vi kommer med flere påminnelser til hver enkelt forsker ved K2.  

Roland

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *