Daglige arkiver: 17. februar 2015

Sjekk publikasjoner i CRIStin

Dette er en oppfordring til alle vitenskapelig ansatte at de sjekker i CRIStin at publikasjoner for 2014 er lagt inn.  Instituttets siste frist for innlegging er 27.02.2015.  Det er den ansattes plikt å legge inn publikasjoner som mangler, men administrasjonen kan bidra med assistanse dersom dere støter på problemer
(send e-post til Kristian Jensen) Klikk her for informasjon om hvordan man legger inn publikasjoner

Cristin-org-200