Daglige arkiver: 6. februar 2015

Forskerutdanning ved Klinisk institutt 2

Roland JonssonEn gang for året må klinisk institutt 2 rapportere til fakultetet hva som har blitt utført for å forbedre kvaliteten på forskerutdanningen for våre 140-145 aktive stipendiater.  I 2013 rapporterte vi at organiseringen av pliktarbeidet for UiB-finansierte stipendiater måtte forbedres, forskerskolene måtte promoteres bedre, samt at instituttet burde ha økt fokus på å etablere nye forskerkurs, karriereplanlegging og mobilitet for stipendiatene.

Har dette blitt fulgt opp?  Ja, i stor grad.  Rutinene for å organisere pliktarbeidet (25%) for UiB-finansierte stipendiater har blitt mer ryddig.  I henhold til forskerskolene har den nye seminarrekken «Perspectives in translational medicine» blitt en stor suksess med spennende og interessante forelesninger organisert av Forskerskolen i Klinisk Medisin.  Og Bergen Research School in Inflammation har etablert nye kurs (flowcytometri) og sett en økning i antall påmeldte til immunologi kursene.

I fremtiden vil det også bli en prioritet, i samarbeid med veilederne, å sette fokus på karriereplanlegging og økt mobilitet for stipendiatene gjennom for eksempel utveksling med andre grupper/laboratorier.  Noen av kandidatene våre har hatt mulighet til å reise på spennende utenlandsopphold, men dette burde ha vært mye mer implementert.   Det bør også trekkes frem at forskningsgruppelederne oppfordres til å ha årlige møter med stipendiatene gjennom medarbeidersamtaler for slik å kartlegge eventuelle problemer, misforståelser utenom de årlige framdriftsrapportene.

Det har ikke vært et problem å få ut doktorgradsavhandlinger ved klinisk institutt 2 i 2014; totalt har 23 kandidater fullført en doktorgrad og avlagt disputas.  I tillegg er det generelt gode forhold mellom veilederne og stipendiatene med kun et par avvik/problemer, og disse har blitt tatt tak i.  Så vi er på riktig spor. . .

 

Roland

Horizon2020 spotlight: COST Action – facts and chances

What is COST?

COST is an intergovernmental framework for European Co-operation in Science and Technology. It funds pan-European, bottom-up networks, called ‘COST Actions’ of European researchers, engineers and scholars across all disciplines. Cost Actions are are open throughout their lifetime to new members and are adaptable in terms of internal organisation and strategy. These networks intend to coordinate nationally funded research activities throughout Europe, thereby reducing fragmentation of investment and contributing to the European Research Area (ERA) agenda. COST draws the funds for its activities from Horizon 2020, and the new strategy plan has much in common with H2020 goals. COST Actions are an instrument to close the gap between science, policy makers and society throughout Europe and beyond. COST funds networking activities; it does not fund research.

  Les videre