Daglige arkiver: 20. februar 2015

Ukens Leder

Eva GerdtsMedisinerstudenter som utplasseres ved Førde sykehus får tverrfaglig trening som ledd i praktisk undervisningsopplegg i 3. indremedisinske termin, og studentene er begeistret både over å få jobbe ansvarlig og få tilbakemelding på hvordan jobben utført og for å få trene tverrprofesjonelt med sykepleierstudenter. Kompetanse på tverrfaglig samarbeid med andre grupper helsefagarbeidere er allerede inkludert i kravene til læringsutbytte som våre studenter skal oppnå, men opplæringen er lite organisert. Det er selvsagt også urimelig at tilsvarende undervisningsopplegg ikke tilbys studenter som med utplassering i Haugesund eller Stavanger. Professor Anders Bærheim ved Institutt for Global helse og Samfunnsmedisin har nå tatt initiativ for å få etablert Tverrfaglig trening som en obligatorisk del av utplasseringen i indremedisin og kirurgi. Prosjektet vil bli utviklet i samarbeid med UiB koordinatorene for undervisning ved Haugesund og Stavanger sykehus, samt Høyskolene i Stord/Haugesund og Stavanger som har sykepleierutdanning, alt etter mal fra Førde. Prosjektet vil også bli et viktig bidrag for å oppnå K2 strategiske mål om å styrke det regionale undervisningssamarbeidet.