Daglige arkiver: 23. februar 2015

Ny Ph.d.-koordinator ved Klinisk institutt

Nåværende Ph.d.-koordinator Kristian Jensen vil begynne i ny jobb 01.05.2015.  Førstekonsulent Irene Lavik Hjelmaas vil da ta over alle Ph.d.-relaterte oppgaver.  Kristian vil også være fraværende i tidsperioden 27.02.2015 – 06.04.2015, så i denne perioden kan Irene også kontaktes i forbindelse med Ph.d.-relaterte henvendelser.  Irene kan nås på telefon 55 58 88 46 eller e-post Irene Hjelmaas

Disputas uke 10

Carla FernandesCarla Patrica Duarte Fernandes disputerer for Ph.d. graden torsdag 5. mars 2015
Prøveforelesning: Torsdag 5. mars 2015, kl.09.15
Oppgitt emne: “Genomics neurodevelopment and neuropsychiatry – what studies of cognition can tell us about psychosis risk”
 Sted: Auditoriet, Barneklinikken, Jonas Lies vei 65
Disputas: Torsdag 5. mars 2015, kl.11.15
Sted: Auditoriet, Barneklinikken, Jonas Lies vei 65
Avhandlingstittel: “A Genetic  study of schizophrenia and bipolar disorder.  A cognitive endophenotype approach”
1. Opponent: Professor Gary Donohoe, National  University of Ireland
2. Opponent : Ph.d. Robert Lyle, Universitetet i Oslo

Pressemelding

 

 

Disputas uke 10

Sivakumaran, DhanasekaranDhanasekaran Sivakumaran disputerer for Ph.d. graden torsdag 5.Mars 2015
Prøveforelesning: Torsdag 5. mars 2015 kl. 09.15
Oppgitt emne: “Tuberculosis and latent tuberculosis infection: dignostic strategies in high- and low endemic settings”
 Sted: Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag
Disputas: Torsdag 5. mars 2015 kl.11.15
Sted: Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag
Avhandlingstittel: “Biomarkersof mycobacterium tuberculosis infection and disease in children in Southern India”
1. Opponent: MD, Ph.D. Søren Tetens Hoff, Statens Serum Institute, København, Danmark
2. Opponent : Ph.D Ulf R. Dahle Folkehelseinstituttet

Pressemelding

 

 

Disputas Uke 10

 Jan Anker JahnsenJan Anker Jahnsen disputerer for Ph.d. graden fredag 6.mars  2015

Prøveforelesning: Torsdag 5.mars 2015, kl.15.15
Oppgitt emne: “Topology and pharmacological importance of inotropic glutamate channels (NMDA and AMPA receptors)”
Sted: Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag
Disputas: Fredag 6. mars 2015, kl.10.15
Sted: Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag
Avhandlingstittel: “Predicted signal peptides, and the role of the N- terminal tail, at the monoamine G-protein coupled receptors 5-HT 2C and a 2C”
1. Opponent: Professor Dan Larhammar, Uppsala Universitet, Sverige
2. Opponent : Professor emeritus Ole Jacob Broch, Bergen

 Pressemelding

Nye publikasjoner

Uke 09/2015.

Global Coronary Artery Plaque Area is Associated with Myocardial Hypoperfusion in Women with Non-ST Elevation Myocardial Infarction.
Eskerud I, Gerdts E, Nordrehaug JE, Lønnebakken MT.
J Womens Health (Larchmt). 2015 Feb 18. PMID: 25692527

Basert på siste ukes søk påDepartment of Clinical Science AND Bergen”. Hvis du har publikasjoner som ikke favnes av dette søket, send referansen til olivera.bozickovic@k2.uib.no.