Daglige arkiver: 13. februar 2015

Strategiseminaret

Eystein HusebyeNeste uke møtes K2 sine forskningsgruppe- og fagområdeledere til strategiseminar. Et hovedtema er organiseringen av instituttet. Mye fungerer bra hos 2-åringen K2 og jeg vil trekke fram de administrative tjenestene som et godt eksempel. Mindre vellykket er delingen av organisasjonsstrukturen i fagområder med undervisningsoppgaver og forskningsgrupper. Vi ønsker å diskutere organisasjonsstrukturen bredt med mål om en mer operativ og effektiv instituttstruktur som involverer forskningsgruppelederne i mye større grad enn tidligere.

Et annet hovedtema er samarbeid med andre institusjoner. Jeg ønsker et tettere og mer dynamisk samarbeid med sykehusavdelingene knyttet til K2. Dette samarbeidet fungerer trolig aller best i dag på de mindre og faglig veldefinerte avdelingene som KK, BKB, Medisinsk genetikk og Reumatologi, mens det er et stort forbedringspotensiale i samarbeidet med for store avdelinger som for eksempel Medisinsk avdeling og Hjerteavdelingen. At ledere på sykehus og institutt er representert i hverandres ledergrupper kan være en måte å fremme dette på. Her kan vi lære av de spennende løsningene de praktiserer i Trondheim der sykehus og universitetsledelse samarbeider svært tett.

Ingenting er bestemt på forhånd. Jeg håper derfor på en kreativ og konstruktiv samling.

Eystein Husebye
Instituttleder