Eksamenstid og førjulsstrid

Eva Gerdts

Da er vi i advent igjen, og mange emner skal ha eksamen før årets høstsemester avsluttes 12.12.14. Det er en travel tid både for studenter, undervisere, sensorer og studieadministrasjonen. I tillegg pågår detaljplanleggingen av ny studieplan for medisin for fullt. Denne var igjen behandlet i fakultetsstyret 26.11.14. Rammer for undervisning og eksamen ble vedtatt. I framtidens medisinerstudium blir det maksimalt 19 timer timeplanfestet undervisning per uke, og eksamen i slutten av hvert semester som tverrfaglig skal teste læringsmålene, og i slutten av 3. og 6. studieår også praktisk stasjonseksamen (OSCE-eksamen). Hvert semester vil få et semesterstyre som har ansvar for undervisning og eksamen, og K2 vil ha ansvar for 3 semesterstyrer, og for avsluttende eksamen 6. studieår. For at semesterstyrene skal få best mulig grunnlag for sitt viktige planarbeid er det nå tid for at fagområdelederne i samråd med emneansvarlige samler underviserne og planlegger når og hvordan undervisningen skal gjennomføres i ny studieplan. En detaljert plan for fordeling av studiepoeng mellom emner i ulike semestre er utgangspunkt for dette viktige arbeidet. Første studieår i ny plan starter høsten 2015, høsten 2016 starter ny studieplan også i 4. studieår. Det blir dermed 4 år overgangsfase med undervisning både etter ny og gammel plan. Jeg vet at flere fagområder er godt i gang, og det er viktig å ferdigstille vår del av undervisningsplanleggingen snarlig. Jeg ber om at dette oversendes studieleder innen 31. januar, 2015. Oppdatert informasjon om studieplanen finner du på http://www.uib.no/mofa/63484/ny-studieplan-medisinstudiet-ved-uib

Lykke til med dette viktige arbeidet!

Eva

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *