Daglige arkiver: 28. februar 2014

Seminarserie i regi av K1 og K2

Per BakkeNeste uke (5/3) starter seminarserien
”Perspectives in Translational Medicine” i regi av K1 og K2. Tiltaket er
tidligere omtalt i denne spalten av Stefan Johansson.

Han er leder for gruppen som har ansvar for serien.
Hensikten med seminarserien er at ulike forskningsgrupper ved K1 og K2 skal presentere egen forskning på en måte som stimulerer til samarbeid med andre grupper på K1 og K2. En forutsetning for at dette skal bli vellykket er at etablerte forskere setter av tid til å delta på seminaret. Da kan både den som presenterer emnet, andre faste vitenskapelig ansatte og ikke minst stipenidater og postdoc få noe ut av det. Serien ble nylig diskutert på strategiseminaret for K2 sine forskningsgruppeledere og fagområdeledere, og en rekke forslag til tiltak for å gjøre dette til en god møtearena ble lagt frem.

Det første foredraget er ved Bjørn Tore Gjertsen: Personalized Medicine -how personal can we get? Sted: store auditorium, sentralblokken 5/3 kl 14.15. Møt frem. Kjenner jeg Bjørn Tore rett, er det store sjanser for at det er vel anvendt tid.

Per

Disputas Kishan Chudasama

produktbilde_Kishan_p0xe5_Lab
Kishan Chudasama disputerer  for Ph.D graden torsdag 6. mars 2014.
Prøveforelesning: Torsdag 6. mars  2014 kl. 09:15
Oppgitt emne:  “Next generation sequencing (NGS) in clinical testing: Opportunities and challenges”
Disputas: Torsdag 6. mars 2014  kl. 10:30
Sted:      Aud. 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91
Avhandlingens tittel: “A genome-wide approach to monogenic diabetes syndromes”
1. opponent:        Professor Michel Polak, Hôpital Necker Enfants-Malades, Paris, Frankrike
2. opponent:        Professor Eivind Hovig, Universitetet i Oslo
3. medlem av komiteen:  Professor James Lorens, Universitetet i Bergen
Disputasen blir ledet av professor Per Omvik.
Kalenderoppføring for disputas og prøveforelesning.