Månedlige arkiver: mars 2014

Dyreavdelingen

Per BakkeDyreavdelingen er en kjernefasilitet ved MOF, der K1 har driftsansvar og Aurora Brønstad er daglig leder. Ved K2 er det flere brukere både av store og små dyr. Dyreavdelingens oppgaver har over tid endret seg. Dette avspeiler nye forskningsmuligheter og endret forskningsfokus. Flere typer oppgaver har ekspandert i betydelig grad, for eks bruk av transgene mus, mens andre oppgaver som forsøk med store dyr er redusert.
Det er et økt behov for prioritering av oppgavene ved avdelingen og informasjon begge veier mellom avdelingen og brukerne om hva forskerne kan forvente av hjelp og hvilke krav forskerne selv må ivareta. Forskningsprosjekter som ønsker bruk av avdelingen må meldes til Aurora så tidlig som mulig for å lette planleggingen til avdelingen. Alle søknader må underlegges prioritering. Det er ingen automatikk i at man kommer til med en gang behovet er der. På samme måte som andre kjernefasilitet må prisen på de tjenestene som ytes, også vurderes.
Det har nylig vært et nyttig møte mellom representanter for dyreavdelingen K1, K2, IBM og fakultet etter initiativ fra K1 hvor disse sakene ble drøftet. Et av tiltakene som kom ut av møtet er at den faglige rådgivingsgruppen til dyreavdelingen skal bli mer aktiv og gi råd om retningslinjer for prioritering av prosjektene.

Det er viktig at alle brukerne bidrar konstruktivt i debatten rundt avdelingen.

Per

Avstenging av varme og varmtvann 4. april

Advarsel skiltPå grunn av reparasjoner vil varme og varmtvann forsvinne fredag 4. april med oppstart ca. kl 17.00. Arbeidet vil så fortsette ut over kveld og natt til 5. april, inntil reparasjonen er ferdig. Det vil da bli en synkende kurve for varme frem mot kveld og arbeidstids slutt for de fleste. Hvor fort kurven faller er avhengig av utetemp, men vil for de fleste sitt vedkommende ta noen timer før det merkes.

I Barneklinikken settes inn ekstra tiltak for å redusere risiko for nedkjøling

Korrekt adressering i publikasjoner

Advarsel skiltEtter å ha gjennomgått publikasjoner for 2013 har administrasjonen lagt merke til at ikke alle har brukt korrekt adresse i publikasjonene sine.  Vi vil derfor gjøre oppmerksom på at det er veldig viktig at dette gjøres korrekt.  Den korrekte adressen som skal brukes er Department of Clinical Science, University of Bergen.

Eksplorativ pre-seed stipend vår 2014

NOVODet eksplorative pre-seed programmet er et stimulansfond etablert for å akselerere kommersialisering av biomedisinsk forskningsfunn og utvikling av nye teknologier innenfor biovitenskap. Målet av et eksplorativ pre-seed stipend er å stimulere entreprenørskap og utforske potensialet i forskningsfunn på et veldig tidlig stadium (pre-seed), og å forberede prosjektet for et fullt pre-seed stipend senere.

Søknadsfrist er 23. april. For mer informasjon.

 

Seminarer om 22. juli

logoKonferanse: Minnematerialet etter 22. juli
Tid: 3. april, kl. 9-16
Sted: Riksarkivet, Oslo
Mange tusen barn og voksne la ned en siste hilsen til dem som mistet livet 22. juli 2011. Hva kan disse hilsenene fortelle oss? De nasjonale forskningsetiske komiteene, Høgskolen i Hedmark og Riksarkivet inviterer til konferanse om minnematerialet.
Les mer og meld deg på her.

logo_forskningsetikkFrokostseminar: forskning på høgreekstremisme etter 22. juli
Tid:
25. april, kl. 8-10
Sted: Litteraturhuset, Oslo
Det største terrorangrepet i norsk historie var et angrep fra ytre høyre. Hvilken kunnskap har vi om høyreekstreme og rasistiske miljø i Norge og internasjonalt og hvilken trussel disse utgjør? Les mer og meld deg på her.

Ukens leder

Eystein Husebye

Nye stillinger ved K2

I en tid da instituttets økonomi er anstrengt må vi ufortrødent arbeide med å rekruttere nye medarbeidere. God rekruttering er ekstremt viktig for den langsiktige utviklingen av instituttet. K2 starter nå i vår arbeidet med å legge rammene for rekruttering framover.

Viktige spørsmål som skal besvares er hvilke faktorer skal telle med og hvilken vekt skal de ha. Noen av stikkordene er undervisningbehov og  –kompetanse, forskning , samarbeidsevner og «leadership» som Amerikanerne like å kalle det.

Uavklarte spørsmål er om nye stillinger skal gå til fagområder eller vi skal velge modellen: «We don’t care what you do as long as you are a leader in your field». Hvilken vekt skal universitetsklinikkens ønsker om spisskompetanse ha? Likeledes må vi diskutere hvilke stillingstyper som er best egnet til å løse oppgavene vi har, skal vi satse mer på 50 og 100 % stillinger på bekostning av 20 % stillinger? Den parteringen av hovedstillinger vi har sett de siste årene bør kanskje reverseres? Skal vi nå ansette flere i tekniske stillinger på bekostning av vitenskapelige stillinger?

Vi vil begynne med å samle inn bakgrunnsinformasjon om dagens bemanning, forventede budsjettressurser til nye stillinger, undervisningsbehov (undervisningsregnskap) og vitenskapelig produksjon (Cristin). Dernest vil vi be om innspill fra dere om prinsippene for prioritering, samt begrunnede ønsker om nye stillinger. Jeg håper mange vil engasjere seg.

Velkommen til en viktig og helt sikkert krevende prosess. En detaljert plan for prosessen vil bli publisert i K2 nytt i løpet av april.

Eystein Husebye

Visste du at…

… K2nytt har kommentarfelt?

Hvis du har meninger, forslag til forbedringer eller bare noe du lurer på, kan du skrive dem i kommentarfeltet.

Nederst til høyre på saken finner du linken “Leave a reply” som leder deg direkte til kommentarfeltet. Antall kommentarer skrevet i en sak står øverst til høyre i en liten snakkeboble. Ved å trykke på snakkeboblen kommer du også til kommentarfeltet.

Alle innlegg blir moderert av oss i K2nytt redaksjonen. Det vil si at vi siler ut spam og trollete kommentarer. Vi vil ikke fjerne innlegg på bakgrunn av meningen uttrykt i innlegget.

MedIm – Nasjonal forskerskole i medisinsk avbildning

NTNU_logo

Medlm er et landsomfattende tverrfaglig nettverk som fremmer kvalitet i forskerutdanningen. Forskerskolens prioriterte fagområder er ultralyd, MR, PET, CT, bildeveiledet kirurgi, biomedisinsk optikk og bionanoteknologi. Forskerskolen tilbyr en rekke tilskudd, støtteordninger og stipend til både stipendiater , faglærere og veiledere. For mer informasjon.

Årets priser ved MOF

Per BakkeOgså i år har Det medisinske-odontogiske fakultet utlyst priser for Årets
publikasjon, Årets forskningsgruppe, Årets PhD –arbeid samt en pris for
fremragende forskningsformidling. Hvert institutt kan fremme inntil to
kandidater innen hver kategori. Så langt er det kommet inn et forslag til Årets publikasjon. Det er altså rom for flere forslag og gode kandidater er det ikke mangel på ved K2. Ved hvert forslag skal det vedlegges en kort begrunnelse. Nærmere informasjon om kriteriene innen hver priskategori finnes her Der finnes også oversikt over tidligere vinnere.

Dette er en fin anledning også for yngre kollegaer å markere seg samt at det følger noe penger med. Jeg oppfordrer alle forskningsgruppene til å sjekke om de har kandidater til de ulike prisene. Forslag sendes til Irene Hjelmaas innen 24/3.

Per

Vedlikehold på UiB nettområder

Fredag 14/3 må IT-avdelingen utføre nødvendig vedlikehold på lagringsløsningen som inneholder fellesområdene til det medisinsk-odontologiske fakultet.  Dette er typisk det som er koblet opp som P: i Windows og man kan også ha forskjellige prosjekt-områder som er omfattet av dette koblet opp som andre bokstaver.

Mellom 19:00 og 22:00 fredag 14/3 vil det bli et brudd på opp til en time mens vi gjør nødvendig vedlikehold.  Det er derfor anbefalt å logge ut før man går hjem og ikke jobbe i dette tidsrommet.  Hvis ikke fellesområder virker etter 22:00 14/3 anbefales en omstart av maskinen så skal det virke igjen.

Dette er en nødsituasjon som vi må få fullført og vi beklager på det sterkeste ulempene det medfører!

Ved problemer, kontakt Brita på 55584700 (i arbeidstiden) eller meld en sak i problemdatabasen.