Budsjettpost for åpen publisering ved Universitetet i Bergen

Ved UiB er det opprettet en budsjettpost til støtte for åpen publisering som et pilotprosjekt fra 2013-2015. For 2014 er det satt av 1,8 millioner NOK.

Ansatte, ph.d.-kandidater og masterstudenter kan søke om midler til å dekke forfatterbetaling for Open Access-publisering her

Hovedkriteriene for tildeling er:

– Kun korresponderende forfattere som er tilknyttet UiB som ansatt, ph.d.-kandidat eller masterstudent kan søke om støtte.

– Publikasjonen må være tilgjengelig Open Access med en Creative Commons-lisens, umiddelbart etter publisering.

– Ordningen inkluderer både publisering i Open Access-tidsskrift (gold) og frikjøp av enkeltartikler i tradisjonelle tidsskrift (hybrid).

– Publikasjonen må være registrert på nivå 1 eller 2 i Database for statistikk om høgre utdanning (DBH), eller dokumentert innmeldt. Publikasjonen må være fagfellevurdert.

– Ordningen er i utgangspunktet ment til vitenskapelige artikler, men andre typer publikasjoner, for eksempel bøker, kan inkluderes der det finnes gode, kvalitetssikrede løsninger.

UB deltar gjerne på avdelingsmøter eller lignende for å informere om ordningen. Kontakt for mer informasjon.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *