Månedlige arkiver: november 2013

Hvordan kan vi identifisere biomedisinsk forskning som ikke holder mål?

Roland Jonsson  I de senere år er det kommet artikler som har testet reproduserbarheten av preklinisk biomedisinsk forskning i topp-rangerte tidsskrifter.  Oppsiktsvekkende  nok kunne ikke mesteparten av dette reproduseres – ikke engang av forskerne selv!

Det er to opplysende og leseverdige kommentarer som belyser dette – for mer informasjon se:  Nature  23 May 2013 – p. 433 (six flags) og The Economist Oct 19, 2013. (Trouble at the lab) Nærmere 75% av det som ble publisert i internasjonale tidskrifter med peer-review og høy impact faktor, var det vanskelig med å reprodusere!  Hva kan årsaken være?  Det diskuteres bl.a. at økt press for å publisere, konkurranse, og høye ambisjoner om å publisere alt for tidlig kan bidra sterkt til dette.  Men forskerne fremhever også at feil korrigerer seg selv, fordi andre forskere jobber videre med akkurat denne oppgaven. Dette må anses som en meget kontroversiell holdning. Men det ble også gitt gode råd til hvordan forfatter, redaktør, referee og lesere selv kunne spørre seg selv om kvaliteten på publikasjonen:

  1. Ble eksperimentet gjennomført blindt?
  2. Ble eksperimentet repetert?
  3. Ble alle resultatene presenterte?
  4. Ble både positive og negative kontroller inkluderte?
  5. Ble brukte reagenser kvalitetskontrollerte?
  6. Var de statistiske metodene/testen optimale?

God lesing og (egen?) refleksjon!

Roland

Horizon 2020 – Hva er “Expert database”, hvorfor skal jeg registrere og hvordan gjør jeg det?

Den 22. november har utlysningen blitt lansert for å etablere en database med potensielle evaluatører for Horisont 2020 søknader. Sakkyndige (experts) bistår i fagfellevurdering med (i) evaluering av forsknings- og innovasjonssøknader, (ii) revisjon av forsknings- og innovasjonsprosjekter, (iii) monitorering av utvikling, resultat og virkning av forsknings- og innovasjonsprogrammer samt gir råd om formen på fremtidige forsknings- og innovasjonsaktiviteter. Du har en sjanse til å bli valgt som en ekspert hvis du (i) har en høy kompetanse innen forskning eller innovasjon innenfor et hvilket som helst vitenskapelige og teknologiske felt, inkludert ledererfaring, (ii) har minst en universitetsgrad, og (iii) kan være tilgjengelig for sporadiske, kortvarige oppdrag.
Forskere oppfordres til å sende inn et uttrykk for interesse. Hvis man blir utvalgt til å evaluere en spesifikk Horizon 2020 utlysning, kan dette være en nyttig måte å få førstehåndserfaring i å se hva som utgjør en vellykket søknad og hvordan evalueringsprosessen fungerer, spesielt for yngre forskere som planlegger å søke EU støtte. Det kan ta alt fra kort tid til flere år før du blir valgt av Kommisjonen.

Eksperter som ønsker å delta vil få tilgang til tjenesten fra Participant Portal: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/experts. Herfra kan du opprette en ECAS (European Commission’s secure Authentication Service)-konto, hvis du ikke allerede har en. Når du har mottatt passordet ditt, kan du gå tilbake til ‘Expert’-området i Participant Portal, logge inn med ditt ECAS brukernavn eller e-postadresse og passord. Deretter klikker du på “Registrer eller oppdatere profilen din“, dette fører deg til den innledende siden av registreringstjensesten.
Eksperter tidligere registrert for FP7 må erklære sin interesse for å jobbe som ekspert for Horisont 2020 programmet samt revidere “area of expertise”-delen.

EEA /Norway grant partner requests (contact Corina Guder for utfyllende informasjon):

 

1.            Jiri Mekyska, Signal Processing Laboratory, Brno University of Technology, Czech Republic

Field: Non-invasive neurological disorders analysis by novel algorithms and data acquisition protocols, methods, tools and systems supporting neurologists, speech therapists and psychologists.

 

2.            Katerina Ušelová, Charles University in Prague, Czech Republic

Current trends in bioanalysis, namely  protein purification and separation by isoelectric focusing (IEF), isoelectric trapping (IET) and OFFGEL, exemplified on e.g. insulin.

 

3.            Marius Stefan, University Alexandru Ioan Cuza of Iasi, Romania

Use of some metabolic derivatives from Artrhobacter nicotinovorans as novels neuroprotective drugs.

 

4.            Jānis Smilga, Technology Transfer Office Expert in Promoting, Riga Stradins University, Latvia

“Vital tissue less traumatic high frequency alloy technology approach in clinical and field surgery” and development of living tissue welding technology.

Disputas Uke 48

Susanne Miriam Sørensen Hernes  disputerer for PhD graden onsdag 04.12.13
Prøveforelesning Onsdag 04. november  kl. 11,15 i Auditoriet , sørlandet Sykehus Arendal

Oppgitt emne : “Klinisk betydning av virus som kan påvises i prøver fra luftveiene”

Disputas  Onsdag 4 desember  kl. 13:00 i Auditoriet , sørlandet Sykehus Arendal

Avhandlings tittel : Community acqurired infections in adult and elerly airways ; an avaluation of diagnostic havrestting techniques

Veileder: Professor  Per Bakke

Invitasjon til julegløgg

Alle ansatte ved fakultetet inviteres til en uformell juleavslutning før julen ringes inn. Vi kommer i stemning med julesang og musikk, og det blir servering av kakemenn og gløgg.

jul

Fredag den 20-12-2013 Kl. 13.30

i vrimlearealet i BB-bygget

Vi ønsker alle hjertelig velkomne!

Hilsen

Det medisinsk-odontologiske fakultet v/

Nina Langeland og Inger Hjeldnes Senneseth

Nye rutiner for trykking av doktorgradsavhandling

Ny avtale med AIT om trykking av avhandlinger er nå innført.  Dette har også medført noe endring i rutinene.  Prosessen starter som tidligere med at kandidaten går inn på ait.no/uib og oppretter en ordre, laster opp dokumenter etc.  Kandidaten får så en kvittering med et ordrenummer som må leveres/sendes til irene Lavik Hjelmaas (irene.hjelmaas@k2.uib.no).  Først når hun så har opprettet en e-handelsbestilling starter arbeidet med trykking av avhandlingen.  Det er viktig at denne fremgangsmåten følges for å unngå forsinkelser og eventuell tidsnød.  Klikk her for mer informasjon om produksjon av avhandlinger

Erasmus International Staff Exchange – Universitetet i Helsinki

Teknisk og administrative personale har mulighet til å søke om utveksling ved Universitetet i Helsinki i 2014.  Kilkk her for mer informasjon om Erasmus programmet Klikk her for mer informasjon om utvekslingen med Universitetet i Helsinki .  Dersom du er interessert kan du ta kontakt med Signe Knappskog (signe.knappskog@adm.uib.no)

Ukens leder

Eva Gerdts

Obligatorisk undervisningsrapportering

Undervisningsregnskapet er et verktøy utviklet for at instituttene skal ha oversikt over ressurser som medgår til undervisningsarbeid. Verktøyet er langt fra perfekt, men altså det som både K2 og MOF vil bruke i tildeling av nye undervisningsoppgaver i framtiden. At den enkelte av oss registrerer undervisning som er gitt er obligatorisk, i likhet med at vi registrerer publikasjoner i Cristin. Man kan like eller mislike denne type registreringer, men dette er en del av de obligatoriske arbeidsoppgaver som følger med det å ha en vitenskapelig stilling ved MOF. Registreringen er også i den enkeltes interesse da vi jo dokumenterer hva vi bruker arbeidstiden på, og om vi er fullbooket eller om vi har ledig kapasitet. Det siste er jo særdeles viktig nå som Ny studieplan for profesjonsstudiet medisin er under utvikling med forslag om en betydelig økning av smågruppeundervisning. Resultatet fra vårens undervisningsregnskap er nå klart og viser at 33% av K2 undervisningskapasitet er utnyttet når kun faste vitenskapelige stillinger medregnes. Mange har ikke registrert sin undervisning, og dette bidrar til at vår undervisningsproduksjon ikke synliggjøres. Det nærmer seg nå tid for registrering av høstens undervisning. Jeg vil sterkt anbefale alle vitenskapelig ansatte om å registrere sin undervisning!

Eva

 

 

Ny K2-nytt Layout

Bakgrunnen for overgang til nytt K2 nytt layout er at serveren K2 nytt har lagt på tidligere skal stenges, og vi har derfor måttet finne en ny løsning.  Årsakene til at vi valgte akkurat den løsningen vi nå har er at UiB sentralt tilbyr hjelp på den, samt at hele redaksjonen lett kan gå inn å jobbe med den.  Videre er dette et nytt layout for oss alle, så dere får unnskylde enkelte bugs som ikke har blitt fjernet enda.  Vi lover å gjøre vårt beste for at dette skal bli bra!