K2 Gratulerer!

Hormonlaboratoriet fyller 60 år!

 

Ballonger

Hormonlaboratoriet ved Haukeland universitetssjukehus er landets eldste spesiallaboratorium for hormonanalyser i Norge. Ifølge Universitet i Bergens historie (bind 2, Torstein I. Bertelsen, «Etableringen av fakultet og det medisinske studium», s. 287–288) ble Hormonlaboratoriet opprettet i 1954 i lokaler på Kvinneklinikken, Haukeland sjukehus, med Karl F. Støa som sjef. I et særtrykk skrevet av Nils Normann i forbindelse med 32-årsjubileet for Hormonlaboratoriet ved Aker universitetssykehus, ble det referert til et notat av Jørgen Herman Vogt, som beskrev etableringen av et hormonlaboratorium ved Haukeland sykehus i 1952 (kommunisert av Ole Myking og Thor Thorsen). Vi kom dermed frem til å legge 60-årsjubileet for Hormonlaboratoriet til 2013.

Avdelingen har per i dag 46 ansatte, hvorav omkring halvparten er knyttet til rutinedrift og den andre halvparten til forskning. Hvert år utføres omkring 600 000 hormonanalyser, og av disse blir vel 300 000 prøver analysert ved kjernelaboratoriet knyttet til Laboratorium for klinisk biokjemi (TSH, fritt T4 og hCG), men Hormonlaboratoriet har det medisinske ansvaret for alle hormonanalysene. De siste årene har vi også brukt mye ressurser på kvalitet og akkreditering, og vi har som mål å bli akkrediterte hos Norsk Akkreditering (NA) i løpet av få år.

Vår forskningsaktivitet er først og fremst knyttet til fedme og diabetes, brystkreft og endokrin behandling samt analyser av steroider på LC-MS/MS. Vi er spesielt interessert i å identifisere biomarkører som kan predikere sykdom og behandlingsrespons.

Den 13. november markerte vi vårt 60-års jubileum i 2. etasje på Laboratoriebygget. Det ble en svært hyggelig markering med flotte taler og god servering. Hormonlaboratoriet er en sprek og oppegående sekstiåring som står foran mange nye spennende oppgaver og utviklingsmuligheter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *