Daglige arkiver: 14. november 2013

Dialogseminar – Nasjonal strategi om innvandreres helse

«Likeverdige helse- og omsorgstjenester – god helse for alle»

Nasjonal strategi om innvandrerhelse 2013 – 2017, ble lansert i august 2013. Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å gjennomføre et dialogseminar for å spre informasjon om strategien til relevante aktører.

Helsedirektoratet arrangerer dialogseminar 9. desember på Oslo Plaza.

Les videre