Månedlige arkiver: november 2013

Nye publikasjoner i PubMed

Basert på siste ukes søk på “Department of Clinical Science AND Bergen”. Hvis du har publikasjoner som ikke favnes av dette søket, send referansen til olivera.bozickovic@k2.uib.no.

References and cutoffs for triceps and subscapular skinfolds in Norwegian children 4-16 years of age.
Brannsether B, Roelants M, Bjerknes R, Júlíusson PB.
Eur J Clin Nutr. 2013 Sep;67(9):928-33.
PMID: 23632751

Dialogseminar – Nasjonal strategi om innvandreres helse

«Likeverdige helse- og omsorgstjenester – god helse for alle»

Nasjonal strategi om innvandrerhelse 2013 – 2017, ble lansert i august 2013. Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å gjennomføre et dialogseminar for å spre informasjon om strategien til relevante aktører.

Helsedirektoratet arrangerer dialogseminar 9. desember på Oslo Plaza.

Les videre

BMFS bevilgning

Professor og barnelege Pål Rasmus Njølstad ved UiB forskar på gener som kan vera assosierte med overvekt og diabetes.

Bergens medisinske forskningsstiftelse har bevilget kr 5 millioner hver til 2 prosjekter på utlysningen «Forskning med utgangspunkt i registre, biobanker og større, kompleks forskningsinfrastruktu». Det ene prosjektet som mottok støtte var:

Utilizing the Mother and Child Cohort and the Medical Birth  Registry for Better Health,
Prosjektleder: Professor Pål Rasmus Njølstad, Klinisk institutt 2 /
Barneklinikken, Haukeland Universitetssykehus

K2Nytt gratulerer!

2nd Call for Global Translational Medicine Consortium (GTMC) Membership

Global Translational Medicine Consortium (GTMC) is now accepting applications for membership. The Consortium’s aim is to identify and address critical clinical needs thereby expediting translation of cutting edge research findings into novel and affordable diagnostic therapeutics and tools.

Les videre