Daglige arkiver: 28. november 2013

Nye rutiner for trykking av doktorgradsavhandling

Ny avtale med AIT om trykking av avhandlinger er nå innført.  Dette har også medført noe endring i rutinene.  Prosessen starter som tidligere med at kandidaten går inn på ait.no/uib og oppretter en ordre, laster opp dokumenter etc.  Kandidaten får så en kvittering med et ordrenummer som må leveres/sendes til irene Lavik Hjelmaas (irene.hjelmaas@k2.uib.no).  Først når hun så har opprettet en e-handelsbestilling starter arbeidet med trykking av avhandlingen.  Det er viktig at denne fremgangsmåten følges for å unngå forsinkelser og eventuell tidsnød.  Klikk her for mer informasjon om produksjon av avhandlinger

Erasmus International Staff Exchange – Universitetet i Helsinki

Teknisk og administrative personale har mulighet til å søke om utveksling ved Universitetet i Helsinki i 2014.  Kilkk her for mer informasjon om Erasmus programmet Klikk her for mer informasjon om utvekslingen med Universitetet i Helsinki .  Dersom du er interessert kan du ta kontakt med Signe Knappskog (signe.knappskog@adm.uib.no)