Presentasjon av forskningsgruppe – Endokrin Medisin

Eystein 2

Forskningsgruppen i Endokrin Medisin ledes av Professor Eystein Husebye.

Endokrin Medisin – eller forskningsgruppe G1, som arbeidstittelen har vært, er egentlig en paraply som rommer to grupper som  arbeider med nært beslektede emner og prosjekter, forteller gruppens leder professor  Eystein Husebye.

Professor Husebye leder en stor endokrinologisk forskningsgruppe innrettet mot forskning på binyresykdommer. Målet er å belyse alle sider av disse sykdommene fra utbredelse (epidemiologi) til sykdomsmekanismer. Gruppen er derfor delt opp i ulike noder (spesialområder) i et forskningsnettverk. Flere kliniske studier med tanke på bedre behandlingsmetoder er i gang – og det forskes på hva som får kroppens immunforsvar til å angripe binyrebarken ved Addisons sykdom. I tillegg forskes det på en sjelden modellsykdom  –  autoimmunt polyendokrint syndrom type 1 ( APS-I ) – for å avdekke mekanismer bak, og sammenhenger mellom ulike sykdommer.

Endokrin kirurgi er også en del av forskningsgruppen Endokrin medisin. Forskningen der ledes av professor Michael Brauckhoff  og er spesielt innrettet mot kreftsvulster i endokrine organer. De har en unik tumorbiobank bygget opp over mange år av professor emeritus Jan Erik Varhaug. Det å organisere gruppen under samme parably er en bevisst strategi for å styrke miljøet, og for å utnytte hverandres spesialkompetanse.  Samarbeidet er allerede utvidet med mange sammenfallende prosjekter, forteller Husebye.

I Israel
Selv oppholder han seg for tiden i Israel. I et halvår, fram til utpå nyåret forsker han på autoimmunitet ved The Weizmann Institute of Science (WIS).
-Sabbatshalvåret ved WIS gir meg god anledning til fordypning, og til planlegging. Jeg kan konsentrere meg fullt ut om forskningen – uten ansvar for administrasjon og undervisning. Det er inspirerende å være i miljø hvor jeg som forsker eksponeres for fagfelt jeg ikke kjenner så godt – og å lære nytt! sier han.

At hans forskning i Israel dreier seg om autoimmunitet kommer neppe som noen overraskelse.
-Her ved WIS arbeider jeg sammen med Dr. Jakub Abramson som jeg ble kjent med under et forskningsopphold ved Harvard Medical School. Abramson er ekspert på musemodeller med APS-1, mens vi har en av verdens storste cohorter med pasienter.  Sammen forsøker vi å løse problemer knyttet til sykdomsmekanismer. I øyeblikket har vi to spennende prosjekter gående som vi tror vil bli lagt merke til når de snart publiseres, legger han til.

Liker landet
-Jeg legger på ingen måte skjul på at jeg elsker å være her, fortsetter han. –Israel er en fascinasjon i seg selv.  Folket, kulturen, mangfoldet; det er spennende å oppleve på nært holde. Likevel; jeg er på ingen måte blind for det konfliktstoff landet – nasjonen – representerer. Men lyspunkt finnes. Nylig foreleste jeg for 30 barneleger ved Hadassah-sykehuset i Jerusalem. Vert var David Zangen. Hans to nærmeste medarbeidere er begge arabiske leger; alle tre arbeider de ved arabiske sykehus i og rundt Jerusalem. S å samkvem over grenser kan være fruktbart! Mens vi er inne på Israel: En norsk-israelsk forskningssatsing – et forskingsfond- er noe jeg både savner og ivrer for.  Vår nye regjering bør snarest får etablert en slik ordning i likhet med Danmark, Sverige og Finland – nasjoner vi liker å sammenligne oss med  –  er hans lille politiske avslutningsmelding fra Israel, på mail en sen kveldstime.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *