Stikkordarkiv: 48/2015

Midler fra Samarbeidsorganet 2015

Per Bakke
Resultatene fra søknadene på Samarbeidsorganet sine forskningsmidler
ble offentliggjort denne uken. Søknader utgående fra forskere med tilknytning til K2 kom meget bra ut. Av i alt 12 doktorgradsstipend gikk 5 til kandidater med hovedveiledning fra K2. Tilsvarende tall for postdoc-stipend var 6 og 2. Det ble delt ut midler til 23 nye flerårige forskningsprosjekter. Av disse gikk 14 (60%) til prosjekter hvor søker er tilknyttet K2. Også til ettårige prosjekter var K2-ansatte godt representert. Det er all grunn til å gratulere!

Til de som ikke fikk uttelling på årets søknader: Selv om det umiddelbart er surt, er det bare å fortsette å søke, og gjøre det bedre neste gang. I den forbindelse skal jeg minne om at K2 vil kjøre en strukturert støtte til NFR-søknader til våren og også overfor EU-prosjekter. Nærmere informasjon vil følge.

Denne spalten vil også oppfordre Samarbeidsorganet til å se kritisk på måten søknadene vurderes på. Selv om det er en klar bedring fra tidligere siden komiteene som vurderer søknadene nå er eksterne i forhold til Helse-Vest, er det alltid rom for forbedring av komiteenes forskningskompetanse, og måten evalueringen organiseres på.

Per

Invitasjon: Kommunikasjonsfrokost 10. desember – Hvordan profilere forskningen din på nett

Invitasjon
Vi ønsker hjertelig velkommen til ny #uibfrokost.

Torsdag 10. desember, kl. 08.30-09.45 (dørene åpner for frokost fra kl. 8),
Auditorium A, Sydneshaugen skole.

Hvordan profilere forskningen din på nett.
Hva slags informasjon får folk opp når de googler navnet ditt? Det kan du i stor grad bestemme selv. Vi lærer deg hvordan på dette frokostmøtet.

Les mer om møtet her, og meld deg på innen mandag 7. desember.
Denne kommunikasjonsfrokosten har forskere som hovedmålgruppe, men alle interesserte UiB-ansatte er velkomne! Send gjerne invitasjonen videre til andre.
Jeg håper vi får se mange av dere 10. desember.

Beste hilsen
Kommunikasjonsavdelingen
v/ Gro Malnes Øvrebø

Forskerkurs i Vitenskapsteori ved SPS, Høgskolen i Oslo og Akershus våren 2016

Senter for profesjonsstudier ved høgskolen i Oslo og Akershus, tilbyr ph.d.-kurset Vitenskapsteori, våren 2016:
Vitenskapsteori dreier seg om systematiske studier av vitenskapelig kunnskap og vitenskapelig aktivitet. I dette emnet rettes oppmerksomheten mot den del av vitenskapsteorien som dreier seg om samfunnsvitenskapene. Les mer her.
Kurset går over to samlinger (uke 6 og 10).
For mer informasjon om søknadsfrist, innhold, pensum, undervisningsplan, hvordan melde deg på osv.- se her.

Med vennlig hilsen
Karima Bitta
Senter for profesjonsstudier
Høgskolen i Oslo og Akershus
Tlf.: 67 23 52 56
www.hioa.no/sps

Safety2016
Dear colleagues,
The deadline for abstract submission for the 12th World Conference on Injury Prevention and Safety Promotion, Safety 2016 has been extended until 30th of November 2015. We have received over a thousand abstracts but we decided to extend abstract submission deadline for persons who have not submitted their abstract yet. If you still have not submitted your abstract, we invite you to give your contribution to this event, which is one of the most important gatherings for scientific community of injury prevention and safety promotion.
More information about abstract submission here.
Abstract Submission Deadline Extended Until 30th November.

Best regards,
Safety 2016 Conference Secretariat

Henning og Johan Throne-Holsts stiftelse til fremme for vitenskapelig forskning

Stipender for forskere og stipendiater for studier i human ernæring i utlandet og stipender til gjesteforskere.

Henning og Johan Throne-Holsts stiftelse ble dannet i 1976 gjennom en donasjon fra selskapet Marabou. Stiftelsens formål er å fremme forskning innen human ernæring og beslektede vitenskaper i Sverige og Norge. Stiftelsen deler årlig ut 1-2 millioner SEK. Les videre

Informasjon om opplæring i ny læringsplattform- vitenskapelig og administrativt ansatte

Her er lenken til informasjonssiden om utrulling av ny læringsplattform.

Kurs for de vitenskapelig ansatte på MOF:

  • 2. des. kl. 0930-1130, stort aud. Haukeland sykehus/sentralblokken
  • 7. des. kl. 0930-1130, stort aud. Haukeland sykehus/sentralblokken

Administrativt ansatte:

  • 4. des. kl. 13-15, PC-stue i Overlege Danielsens hus
  • 8. des. kl. 09-11, PC-stue, Overlege Danielsens hus

Vi oppfordrer også teknisk ansatte til å komme på kursene.Det er ikke påmelding til disse kursene. Program for universitetspedagogikk (UNIPED) er kursansvarlig.

11th ORPHEUS Conference: Lost in translation? From medical studies to clinical research

orpheus
March 10 th – 12 th, 2016 in Cologne

It is a great pleasure to invite you to the 11th ORPHEUS Conference “Lost in translation? From medical studies to clinical research” taking place from March 10th-12th 2016 on the Medical Campus at the University of Cologne, Germany. Les videre

Nye publikasjoner

Basert på siste ukes søk på “Department of Clinical Science AND Bergen”. Hvis du har publikasjoner som ikke favnes av dette søket, send referansen til elin.opheim@uib.no.

Cross-reactivity of the CEDIA buprenorphine assay in drugs-of-abuse screening: influence of dose and metabolites of opioids.
Berg JA, Schjøtt J, Fossan KO, Riedel B.
Subst Abuse Rehabil. 2015 Oct 28;6:131-139

The Expression of BAFF Is Controlled by IRF Transcription Factors.
Sjöstrand M, Johansson A, Aqrawi L, Olsson T, Wahren-Herlenius M, Espinosa A.
J Immunol. 2015 Nov 20.

Parental anxiety related to referral of childhood heart murmur; an observational/interventional study.
Bårdsen T, Sørbye MH, Trønnes H, Greve G, Berg A.
BMC Pediatr. 2015 Nov 21;15(1):193.

EHRA research network surveys: 6 years of EP wires activity.
Bongiorni MG, Chen J, Dagres N, Estner H, Hernandez-Madrid A, Hocini M, Larsen TB, Pison L, Potpara T, Proclemer A, Sciaraffia E, Todd D, Blomstrom-Lundqvist C.
Europace. 2015 Nov;17(11):1733-8.

Perceived food intolerance and irritable bowel syndrome in a population 3 years after a giardiasis-outbreak: a historical cohort study.
Litleskare S, Wensaas KA, Eide GE, Hanevik K, Kahrs GE, Langeland N, Rortveit G.
BMC Gastroenterol. 2015 Nov 19;15(1):164.

Unilateral renal ischemia in rats induces a rapid secretion of inflammatory markers to renal lymph and increased peritubular capillary permeability.
Bivol LM, Iversen BM, Hultström M, Wallace PW, Reed RK, Wiig H, Tenstad O.
J Physiol. 2015 Nov 20.

CYP19A1 fine-mapping and Mendelian randomisation: estradiol is causal for endometrial cancer.
Thompson DJ, O’Mara TA, Glubb DM, Painter JN, Cheng T, Folkerd E, Doody D, Dennis J, Webb PM, Gorman M, Martin L, Hodgson S, Michailidou K, Tyrer JP, Maranian MJ, Hall P, Czene K, Darabi H, Li J, Fasching PA, Hein A, Beckmann MW, Ekici AB, Dörk T, Hillemanns P, Dürst M, Runnebaum I, Zhao H, Depreeuw J, Schrauwen S, Amant F, Goode EL, Fridley BL, Dowdy SC, Winham SJ, Salvesen HB, Trovik J, Njolstad TS, Werner HM, Ashton K, Proietto T, Otton G, Carvajal-Carmona L, Tham E, Liu T, Mints M, Scott RJ, McEvoy M, Attia J, Holliday EG, Montgomery GW, Martin NG, Nyholt DR, Henders AK, Hopper JL, Traficante N, Ruebner M, Swerdlow AJ, Burwinkel B, Brenner H, Meindl A, Brauch H, Lindblom A, Lambrechts D, Chang-Claude J, Couch F, Giles G, Kristensen VN, Cox A, Bolla MK, Wang Q, Bojesen SE, Shah M, Luben R, Khaw KT, Pharoah PD, Dunning AM, Tomlinson I, Dowsett M, Easton DF, Spurdle AB.
Endocr Relat Cancer. 2015 Nov 16.