Forskerkurs i Vitenskapsteori ved SPS, Høgskolen i Oslo og Akershus våren 2016

Senter for profesjonsstudier ved høgskolen i Oslo og Akershus, tilbyr ph.d.-kurset Vitenskapsteori, våren 2016:
Vitenskapsteori dreier seg om systematiske studier av vitenskapelig kunnskap og vitenskapelig aktivitet. I dette emnet rettes oppmerksomheten mot den del av vitenskapsteorien som dreier seg om samfunnsvitenskapene. Les mer her.
Kurset går over to samlinger (uke 6 og 10).
For mer informasjon om søknadsfrist, innhold, pensum, undervisningsplan, hvordan melde deg på osv.- se her.

Med vennlig hilsen
Karima Bitta
Senter for profesjonsstudier
Høgskolen i Oslo og Akershus
Tlf.: 67 23 52 56
www.hioa.no/sps

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *