Nye forskernettverk – medisinsk og helsefaglig forskning

COST | European Cooperation in Science and Technology
COST er en europeisk nettverksorganisasjon der de fleste landene i Europa (herunder Norge og alle EU-landene) er medlemmer. En viktig oppgave for COST er å fremme europeisk forskningssamarbeid ved å igangsette vitenskapelige nettverk (“COST-aksjoner”).

Generell informasjon om COST kan finnes her og her.
I oktober 2015 ble det vedtatt å igangsette 40 nye COST-aksjoner, hvorav følgende er innenfor/relevante for medisinsk og helsefaglig forskning:

· European Medicines Shortages Research Network – addressing supply problems to patients CA15105 – Medicines Shortages

· Diagnosis, Monitoring and Prevention of Exposure‐Related Noncommunicable Diseases CA15129 – DiMoPEx

· Harmonising standardisation strategies to increase efficiency and competitiveness of European life‐science research CA15110 – CHARME

· Animal Behaviour Management and Training of Laboratory Non‐human Primates and Large Laboratory Animals CA15131 – PRIMTRAIN

· European Network on Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome CA15111 – EUROMENE

· The comet assay as a human biomonitoring tool CA15132 – hCOMET

· Functional Annotation of Animal Genomes – European network
CA15112 – FAANG-Europe

· The Biogenesis of Iron‐sulfur Proteins: from Cellular Biology to Molecular Aspects CA15133 – FeSBioNet

· Anti‐Microbial Coating Innovations to prevent infectious disease CA15114 – AMICI

· Multi‐target paradigm for innovative ligand identification in the drug discovery process CA15135 – MuTaLig

· Open Multiscale Systems Medicine CA15120 – OpenMultiMed

· European network to advance carotenoid research and applications in agro‐food and health CA15136 – EUROCAROTEN

· A new Network of European BioImage Analysts to advance life science imaging CA15124 – NEUBIAS

· European Network of Multidisciplinary Research and Translation of Autophagy knowledge CA15138 – TRANSAUTOPHAGY

· Between Atom and Cell: Integrating Molecular Biophysics Approaches for Biology and Healthcare CA15126 – MOBIEU

Sammendrag av aksjonene kan finnes under lenkene og i vedlagte fil.
I vedlagte fil gis det også litt tilleggsinformasjon, samt en fullstendig liste over de nye COST-aksjonene.

Norges forsknings­råd koordinerer prosessen med henblikk på norsk deltakelse i COST-aksjoner. Hans Hellebostad er kontaktperson for aksjonene innenfor medisin/helse og kjemi. Ved interesse for å delta bes man om å ta kontakt med undertegnede innen 8. januar 2016. Man kan da også få mer detaljert informasjon om de enkelte aksjonene. Søknadsskjema som brukes for å kunne bli med som deltaker, følger vedlagt.

Vennlig hilsen
Hans Hellebostad
Senior Adviser
The Research Council of Norway
Division for Science/Department for Medicine, Science and Technology
Phone + 47 22 03 71 72
E-mail: hh@rcn.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *