Midler fra Samarbeidsorganet 2015

Per Bakke
Resultatene fra søknadene på Samarbeidsorganet sine forskningsmidler
ble offentliggjort denne uken. Søknader utgående fra forskere med tilknytning til K2 kom meget bra ut. Av i alt 12 doktorgradsstipend gikk 5 til kandidater med hovedveiledning fra K2. Tilsvarende tall for postdoc-stipend var 6 og 2. Det ble delt ut midler til 23 nye flerårige forskningsprosjekter. Av disse gikk 14 (60%) til prosjekter hvor søker er tilknyttet K2. Også til ettårige prosjekter var K2-ansatte godt representert. Det er all grunn til å gratulere!

Til de som ikke fikk uttelling på årets søknader: Selv om det umiddelbart er surt, er det bare å fortsette å søke, og gjøre det bedre neste gang. I den forbindelse skal jeg minne om at K2 vil kjøre en strukturert støtte til NFR-søknader til våren og også overfor EU-prosjekter. Nærmere informasjon vil følge.

Denne spalten vil også oppfordre Samarbeidsorganet til å se kritisk på måten søknadene vurderes på. Selv om det er en klar bedring fra tidligere siden komiteene som vurderer søknadene nå er eksterne i forhold til Helse-Vest, er det alltid rom for forbedring av komiteenes forskningskompetanse, og måten evalueringen organiseres på.

Per

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *