Stikkordarkiv: 46/2015

Medarbeidsamtale

Per BakkeAlle fast tilsatte i hovedstilling skal tilbys medarbeidersamtale årlig. Som instituttleder vil jeg ha medarbeidersamtale med forskningsgruppelederne samt lederne for plattformene, og fast vitenskapelig ansatte i hovedstilling. Forskningsgruppelederne har i sitt mandat at de skal sørge for at det blir tilbudt medarbeidersamtaler til øvrige ansatte i forskningsgruppen, inkludert teknikerne. Administrasjonssjefen vil tilby medarbeidersamtale til de administrativt ansatte.

Medarbeidersamtalen er frivillig for den ansatte. Samtalen skal være fortrolig og ta opp forventninger begge veier, samt innsats og resultater. Den bør være mest mulig konkret. Da er det lettere å vurdere effekten av den. Et viktig poeng er at begge parter på forhånd har tenkt nøye gjennom hva som skal tas opp.

Hensikten med samtalen er at den skal bidra til å skape et bedre arbeidsmiljø, samtidig som vi skal utvikle oss både som enkeltpersoner og organisasjon. Medisinsk universitets-arbeid foregår i et tett felleskap. Det gjør medarbeidersamtalen ekstra viktig.

Per

Nytt om navn

IMG_3595Vi presenterer Ehsan Hajjar, Stipendiat K2. Ehsan begynte med sitt stipendiatarbeid  i november 2015, under veiledning av professor Bjørn Tore Gjertsen. Hvis noen ønsker å si hei, finner dere han i 3 etasje i laboratoriebygget.

HMS-runder og utfylling av sjekklisteskjema

Hei alle sammen,
15. og 17. desember skal det gjennomføres HMS-runder på hhv. Barneklinikken, Kvinneklinikken og Laboratoriebygget.

Vi ber derfor om at alle fyller ut og returnerer vedlagt skjema (velg det skjema som passer for deg). Hvis du ikke har noe å bemerke mtp. din arbeidsplass, ønsker vi likevel at du fyller ut skjema og returnerer. Frist for oversendelse av skjema er fredag 27. november.

Ta kontakt om du har spørsmål.

Vennlig hilsen
Verneombudene og adm.sjef.

Julie Stavnes                                                                Vedlegg:
Administrasjonssjef, Klinisk Institutt 2                          Skjema kontor
Det medisinsk-odontologiske fakultet                          Skjema lab-klinikk-verksted
Universitetet i Bergen                                                  Skjema personal-møte-grupperom
http://www.uib.no/klin2
Tlf: +47 55 97 29 58

 

Valgkunngjøring og invitasjon til å fremme kandidatforslag fra gruppe B til instituttrådet

K2 skal gjennomføre valg av ny representant til instituttrådet fra gruppe B – Midlertidig tilsatte i undervisnings og forskerstilling.

Forslag til kandidater sendes eller leveres til administrasjonssjef Julie Stavnes innen klokken 15.00 fredag 20. november 2015. Forslag må være underskrevet av minst tre stemmeberettigede i den respektive valgkretsen (gruppen). Det må fremgå tydelig av forslaget hvem som har signert. For at et forslag skal være lovlig framsatt, gjelder disse kravene: Les videre

Årlig kontroll av sikkerhetsbenkene (LAF-benkene) i Laboratoriebygget mandag 16/11

Mandag 16. november kommer Bryn AS fra Oslo for å gjennomføre årlig kontroll av LAF-benkene. Grunnet korte frister har vi prøvd å informere samtlige brukere direkte. Hvis du skulle ha behov for å tilpasse tidspunkt for kontrollen, ta kontakt med Ingvild i resepsjonen i åttende etasje i Lab-bygget.
Beklager korte frister og takk for at dere tilpasser dere underveis i kontrollen på mandag.

Takk!

Mvh
Ingvild Lekven Jonsvoll
Lærling, Klinisk Institutt 2
Laboratoriebygget
8.etg. Rom 8425
TLf: 55973050

Nytt system for HMS-avvik

Det medisinsk-odontologiske fakultet tar i bruk digitalt HMS-avvikssystem 10. november 2015.
Ved UiB skal alle HMS-avvik meldes, for å kunne forebygge og følge opp skader på mennesker, miljø og materiell. Kunnskap om HMS-avvik er en forutsetning for å kunne ivareta et fullt forsvarlig arbeids- og læringsmiljø.

 Ansatte og studenter som oppdager HMS-avvik, skal melde fra om dette i digitalt HMS-avvikssystem. Systemet er brukervennlig og tas i bruk uten opplæring.

Mer informasjon om HMS-avvik og lenke til systemet.

Støtte fra fond og legater opnar nye dører

No er det tid for å søke om støtte frå fond og legat! Lurar du på om du skal søkje? Postdoktor Agnete Engelsen og stipendiat Maria Omsland er ikkje i tvil om kva du bør gjere, og deler gjerne av sine røynsler frå søknadsprosessen. Les meir her.Stipendiat Maria Omsland (t.v.) og postdoktor Agnete Engelsen

Stipendiat Maria Omsland (t.v.) og postdoktor Agnete Engelsen har hatt stort utbytte av å søkje om økonomisk støtte frå fond og legat ved UiB, og oppmodar unge forskarar om å søkje. Foto: Randi Holmås, UiB

Seminar om internkontroll og helseforskning

Redelighetsutvalget ved Det medisinsk-odontologiske fakultet arrangerer seminar med fokus på internkontroll og rutiner for medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter ved UiB.

Seminaret vil omhandle REK og helseforskningsloven, internkontroll ved MOF og UiB sentralt, samt informasjon om forskningsserver ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin.

Seminaret er rettet mot prosjektledere og andre som behandler personopplysninger i sine forskningsprosjekter.

Program:
REK, helseforskningsloven – Ansgar Berg, komitéleder i REK vest
Internkontroll ved UiB – Robert Bjerknes, viserektor for tverrfaglig virksomhet
Internkontroll ved MOF – Eyvind Rødahl, prodekan for forskning ved MOF
Internkontroll ved IGS – forskingsserver – Rolv Terje Lie, instituttleder ved IGS

Tid: 27.11.2015 09.00 til 11.00
Sted: BB-bygget, Auditorium

Utlysning av restmidler fra Hjørdis og Kjeld T. Hansons fond og Sigurd Monsens legat

I forbindelse med avvikling av fondene, har styret vedtatt å dele ut restmidlene i henhold til fondets formål.
Tilsammen ca kr. 190 000,- deles ut i porsjoner på opptil kr. 25 000,-
Det kan søkes om midler til drift av forskningsprosjekter inkludert midler til utstyr/materiell, deltakelse på konferanser og seminarer, besøke partnerinstitusjoner, dra på feltarbeid og studieopphold som er nødvendig for pågående forskningsprosjekter.

Søknadsfristen er 27. november 2015

Link til utlysning og søknadsskjema:
https://www.survey-xact.no/LinkCollector?key=QF1VLU7L921N

Fond og legater ved MOF

Søknadsdatabasen for fond og legater er åpnet. Mer informasjon finner du her.

Søknadsfrist er 1. desember, 2015.

Søknadsdatabasen: https://fond.app.uib.no/main/

Informasjon til ansatte (forskere):

I styret for Meltzerfondet ble det 20/10 vedtatt følgende i sak 21/14 (Tildelinger fra Meltzerfondet og forslag til endring av retningslinjer for tildeling til vitenskapelig virksomhet ved UiB):

  • Styret slutter seg til at tildeling til vitenskapelig virksomhet ved UiB gjøres som samlet tildeling til universitetet.
  • UiB deler ut støtte til vitenskapelige reiser og forskningstermin.
  • Forskere bruker samme nettbaserte søknadssystem som før.
  • Søknadsfristen er 1. desember, 2015.

For informasjon om vitenskapelige reiser og forskningstermin, se informasjon på UiB sine sider.

Utlysning av midler fra Skipsreder R. Olsen og hustru Johanne Georgine Olsens legat

Det lyses ut midler til forskning på bruk av nye undervisnings- og læringsformer ved Universitetet i Bergen.

Legatmidlene skal bidra til forskningsbaserte undervisningsmetoder og tiltak som fremmer læring. Ansatte som bidrar til pedagogisk utvikling gjennom utprøving av og forskning på nye undervisnings- og læringsformer vil bli prioritert.

Ansatte, stipendiater og studenter kan søke.

Mer informasjon finner dere her: http://www.uib.no/ledelsen/82664/olsens-legat

Søknadsfristen er 1. desember, 2015.

Søknadsdatabasen: https://fond.app.uib.no/main/

Nye publikasjoner

Basert på siste ukes søk på “Department of Clinical Science AND Bergen”. Hvis du har publikasjoner som ikke favnes av dette søket, send referansen til elin.opheim@uib.no.

DNA methylation subgroups in melanoma are associated with proliferative and immunological processes.
Lauss M, Ringnér M, Karlsson A, Harbst K, Busch C, Geisler J, Lønning PE, Staaf J, Jönsson G.
BMC Med Genomics. 2015 Nov 6;8(1):73.

Hereditary hypophosphatemia in Norway; a retrospective population-based study of genotypes, phenotypes and treatment complications.
Rafaelsen SH, Johansson S, Raeder H, Bjerknes R.
Eur J Endocrinol. 2015 Nov 5.

Serum concentrations of kynurenines in adult patients with attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD): a case-control study.
Aarsland TI, Landaas ET, Hegvik TA, Ulvik A, Halmøy A, Ueland PM, Haavik J.
Behav Brain Funct. 2015 Nov 5;11(1):36

Gender in cardiovascular diseases: impact on clinical manifestations, management, and outcomes.
EUGenMed; Cardiovascular Clinical Study Group, Regitz-Zagrosek V, Oertelt-Prigione S, Prescott E, Franconi F, Gerdts E, Foryst-Ludwig A, Maas AH, Kautzky-Willer A, Knappe-Wegner D, Kintscher U, Ladwig KH, Schenck-Gustafsson K, Stangl V.
Eur Heart J. 2015 Nov 3.