Seminar om internkontroll og helseforskning

Redelighetsutvalget ved Det medisinsk-odontologiske fakultet arrangerer seminar med fokus på internkontroll og rutiner for medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter ved UiB.

Seminaret vil omhandle REK og helseforskningsloven, internkontroll ved MOF og UiB sentralt, samt informasjon om forskningsserver ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin.

Seminaret er rettet mot prosjektledere og andre som behandler personopplysninger i sine forskningsprosjekter.

Program:
REK, helseforskningsloven – Ansgar Berg, komitéleder i REK vest
Internkontroll ved UiB – Robert Bjerknes, viserektor for tverrfaglig virksomhet
Internkontroll ved MOF – Eyvind Rødahl, prodekan for forskning ved MOF
Internkontroll ved IGS – forskingsserver – Rolv Terje Lie, instituttleder ved IGS

Tid: 27.11.2015 09.00 til 11.00
Sted: BB-bygget, Auditorium

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *