HMS-runder og utfylling av sjekklisteskjema

Hei alle sammen,
15. og 17. desember skal det gjennomføres HMS-runder på hhv. Barneklinikken, Kvinneklinikken og Laboratoriebygget.

Vi ber derfor om at alle fyller ut og returnerer vedlagt skjema (velg det skjema som passer for deg). Hvis du ikke har noe å bemerke mtp. din arbeidsplass, ønsker vi likevel at du fyller ut skjema og returnerer. Frist for oversendelse av skjema er fredag 27. november.

Ta kontakt om du har spørsmål.

Vennlig hilsen
Verneombudene og adm.sjef.

Julie Stavnes                                                                Vedlegg:
Administrasjonssjef, Klinisk Institutt 2                          Skjema kontor
Det medisinsk-odontologiske fakultet                          Skjema lab-klinikk-verksted
Universitetet i Bergen                                                  Skjema personal-møte-grupperom
http://www.uib.no/klin2
Tlf: +47 55 97 29 58

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *