Stikkordarkiv: 45/2015

Fond og legater ved MOF

Søknadsdatabasen for fond og legater er åpnet. Mer informasjon finner du her.

Søknadsfrist er 1. desember, 2015.

Søknadsdatabasen: https://fond.app.uib.no/main/

Informasjon til ansatte (forskere):

I styret for Meltzerfondet ble det 20/10 vedtatt følgende i sak 21/14 (Tildelinger fra Meltzerfondet og forslag til endring av retningslinjer for tildeling til vitenskapelig virksomhet ved UiB):

  • Styret slutter seg til at tildeling til vitenskapelig virksomhet ved UiB gjøres som samlet tildeling til universitetet.
  • UiB deler ut støtte til vitenskapelige reiser og forskningstermin.
  • Forskere bruker samme nettbaserte søknadssystem som før.
  • Søknadsfristen er 1. desember, 2015.

For informasjon om vitenskapelige reiser og forskningstermin, se informasjon på UiB sine sider.

Utlysning av midler fra Skipsreder R. Olsen og hustru Johanne Georgine Olsens legat

Det lyses ut midler til forskning på bruk av nye undervisnings- og læringsformer ved Universitetet i Bergen.

Legatmidlene skal bidra til forskningsbaserte undervisningsmetoder og tiltak som fremmer læring. Ansatte som bidrar til pedagogisk utvikling gjennom utprøving av og forskning på nye undervisnings- og læringsformer vil bli prioritert.

Ansatte, stipendiater og studenter kan søke.

Mer informasjon finner dere her: http://www.uib.no/ledelsen/82664/olsens-legat

Søknadsfristen er 1. desember, 2015.

Søknadsdatabasen: https://fond.app.uib.no/main/

Invitasjon til PhD-Stafett 2015 onsdag 9. desember

Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) ved UiB inviterer alle Ph.d.- kandidater som skriver avhandlinger med kjønnstematikk, til seminar. Alle ph.d.-kandidater som skriver avhandlinger med en tematikk som empirisk eller teoretisk, omhandler kjønn, er velkomne til et tverrfaglig seminar onsdag 9. desember.
Ph.d.- stafetten blir et heldagsseminar der alle får 15 minutter til å legge fram prosjektene sine. Deretter setter vi av minimum 15 minutter til diskusjon av innlegget. På denne måten får kandidatene muligheten til å knytte nyttige kontakter på tvers av fagdisiplinene og til å få innspill fra fagpersoner på SKOK.
Er du interessert i å delta, meld deg på via denne linken innen 1. desember. Her blir du bedt om å laste opp maks en halv side om prosjektet ditt (abstract).

Har du spørsmål ta gjerne kontakt med idunn.tandstad@uib.no innen 1. desember.
Tid: Onsdag 9. Desember 2015
Sted: Ida Blom’s hus, Allégaten 34, seminarrommet, 3. etasje
www.uib.no/skok

Invitasjon til UiB sin første læringskonferanse: VilVite tirsdag 10.11. kl. 08:30-16:00

Vi vil gjerne informere om Læringskonferansen 2015 i regi av miljøet for universitetspedagogikk ved UiB.

Som del av programmet vil det blant annet være en egen sesjon om UiBs kommende læringsplattform Canvas og mulighetene som ligger i denne for undervisere ved UiB.

Deltakelse er gratis. Påmelding skjer her.

Med vennlig hilsen
Ørjan Leren
Det medisinsk-odontologiske fakultet
Universitetet i Bergen
Tlf: +47 55 58 64 85