Valgkunngjøring og invitasjon til å fremme kandidatforslag fra gruppe B til instituttrådet

K2 skal gjennomføre valg av ny representant til instituttrådet fra gruppe B – Midlertidig tilsatte i undervisnings og forskerstilling.

Forslag til kandidater sendes eller leveres til administrasjonssjef Julie Stavnes innen klokken 15.00 fredag 20. november 2015. Forslag må være underskrevet av minst tre stemmeberettigede i den respektive valgkretsen (gruppen). Det må fremgå tydelig av forslaget hvem som har signert. For at et forslag skal være lovlig framsatt, gjelder disse kravene:
* Forslaget må være skriftlig (på papir med fysiske underskrifter).
* Det må være underskrevet av minst tre personer som har stemmerett ved valget.
* Det må inneholde minst én og høyst fire kandidater
* De foreslåtte må være valgbare.
* Foreslås kandidat som kan kreve seg fritatt fra valg, skal forslaget vedlegges skriftlig samtykke fra vedkommende.
* Ingen kan skrive under på mer enn ett forslag.
* Fremmes det forslag på mer enn én kandidat, oppfordres det til at det tas hensyn til kjønnsmessig balanse.

Det vises til normalregler for instituttrådene for sammensetning av instituttrådene (se vedlegg).

For å ha stemmerett og være valgbar til gr. A-C til instituttrådet, må man ha vært tilsatt før 1. mars 2015 i slik stillingskategori som det avlegges stemme i.

Valget gjennomføres før utgangen av 2016. Informasjon om valgdatoer og metode ettersendes.

Vedlagt: Regler for instituttorganenene og Valgreglementet.

Julie Stavnes
Administrasjonssjef, Klinisk Institutt 2
Det medisinsk-odontologiske fakultet
Universitetet i Bergen
http://www.uib.no/klin2
Tlf: +47 55 97 29 58

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *