Stikkordarkiv: 47/2015

Trenger vitenskapelig personale å bry seg om karriere ?

Roland JonssonKarrierebegrepet kan for mange oppfattes som et verdiladet begrep, men for dem som arbeider innen akademia er dette en realitet.  Per i dag stilles store krav om å rekruttere de beste talentene og gi dem så god oppfølging at de blir værende ved institusjonen dvs. i vårt tilfelle Klinisk institutt 2. Dette gjelder for at norske institusjoner skal kunne hevde seg sterkere i den internasjonale konkurransen om talenter og forskningsmidler. Da må også ledere på alle nivåer prioritere god rekrutterings- og karrierepolitikk. Nylig leverte en arbeidsgruppe nedsatt av UHR et inspirasjonsdokument med forslag om et helhetlig rammeverk for karrierepolitikken ved norske UH-institusjoner. Rapporten finner du her: http://www.uhr.no/documents/230615KarrieredokumentetUHR.pdf

I inspirasjonsnotatet Bedre Karrierepolitikk for vitenskapelig personale i UH-sektoren (UHR juni 2015), som rapporten er blitt kalt, foreslår arbeidsgruppen å systematisere sin karriere- og HR-politikk inn mot fire faser i en vitenskapelig karriere:

  • De som er i organisert doktorgradsutdanning (ph.d.)
  • Ansatte på kvalifiseringsnivå (postdoc, forskere etc.)
  • Fast ansatte i kombinerte stillinger (1. amanuensis, professor, etc.)
  • Internasjonalt ledende professorer

Karrierepolitikk handler naturligvis om hele karriereløpet, fra ph.d. til internasjonalt ledende professorer. Dette bør vi ta fatt på og arbeide videre med. Det beste tidspunktet å ta dette opp er ved medarbeidersamtalen.

Roland

Nytt om navn

Vi presenZuzana Sichmanovaterer Zuzana Sichmanova, PhD-student ved Mohn Kreftforskningslaboratorium, klinisk institutt 2. Zuzana begynte med doktorgradsarbeidet sitt i oktober 2015 under veiledning av Stian Knappskog.
Hvis noen ønsker å si hei, du kan finne henne i etasje 1M i laboratoriebygget.

Påminnelse: Invitasjon til nordisk PhD kurs: “Bio-8303: Molecular and Clinical Aspects of Cancer”

UIT logoVedlagt finner du en invitasjon til det nordiske doktorgradskurset Bio-8303: “Molecular and Clinical Aspects of Cancer”. Kurset vil foregå ved Universitetet i Tromsø i uke 10 og 11 neste år (7. til 18. mars 2016). Et internasjonalt fakultet underviser kurset (timeplan vedlagt). Det er ingen kursavgift og for 2.500 kroner vil alle eksterne ph.d.-studenter bli tilbudt husvære i et leilighetshotell i sentrum av Tromsø. Les videre

Green chemistry – reduce the environmental footprint.

HMS- seksjonen har tidligere arrangert «Hanskesikkerhetskurs» og «Gassikkerhetskurs».
Her har eksterne aktører informert oss om nyttige emner knyttet til HMS.

8.12.15 vil vi få besøk fra Sigma Aldrich (Jeffrey Whitford, USA) som vil holde et innlegg om Grønn Kjemi.
Sigma Aldrich har flere grønne alternativer som kan være aktuelt for UiB.

Følg linken for nærmere info og påmelding.

Flott hvis dere kan videredistribuere denne informasjonen til deres kollegaer.

Vennlig hilsen
Anne-Kristin M. Johannessen
Yrkeshygieniker / Senioringeniør
HMS-seksjonen, HR-avdelingen, Universitetet i Bergen, Postboks 7800, 5020 Bergen
Tlf: 55 58 87 52
E-post: Anne-Kristin.Johannessen@uib.no

Midtveisevalueringer uke 48

Stein Erik Gullaksen
Torsdag 26. november, kl. 08:00 – 09:00
Sted: Møterom 5.1/5.2 5.etasje Laboratoriebygget
For mer informasjon

Tiina Andersen
Torsdag 26. november, kl. 09:00 – 10:00
Sted: Møterom 5.1/5.2 5.etasje Laboratoriebygget
For mer informasjon

Bente Silnes Tandberg
Torsdag 26. november, kl. 10:00 – 11:00
Sted: Møterom 5.1/5.2 5.etasje Laboratoriebygget
For mer informasjon

Tina Fonnes
Torsdag 26. november, kl. 11:00 – 12:00
Sted: Møterom 5.1/5.2 5.etasje Laboratoriebygget
For mer informasjon

Øistein R. Mjelva
Torsdag 26. november, kl.12:45 – 13:45
Sted: Møterom 5.1/5.2 5.etasje Laboratoriebygget
For mer informasjon

Eirik W. Rebnord 
Torsdag 26. november, kl.13:45 – 14:45
Sted: Møterom 5.1/5.2 5.etasje Laboratoriebygget
For mer informasjon

Nye publikasjoner

Basert på siste ukes søk på “Department of Clinical Science AND Bergen”. Hvis du har publikasjoner som ikke favnes av dette søket, send referansen til elin.opheim@uib.no.

Pain and pain tolerance in whiplash-associated disorders: A population-based study.
Myrtveit SM, Skogen JC, Sivertsen B, Steingrímsdóttir ÓA, Stubhaug A, Nielsen CS.
Eur J Pain. 2015 Nov 16.

Common Polymorphisms That Affect Folate Transport or Metabolism Modify the Effect of the MTHFR 677C > T Polymorphism on Folate Status.
Bueno O, Molloy AM, Fernandez-Ballart JD, García-Minguillán CJ, Ceruelo S, Ríos L, Ueland PM, Meyer K, Murphy MM.
J Nutr. 2015 Nov 11.

Identification of rare high-risk copy number variants affecting the dopamine transporter gene in mental disorders.
Hoeffding LK, Duong LT, Ingason A, Rosengren A, Sorbanski E, Witt SH, Djurovic S, Andreassen OA, Hansen T, Werge T, Rasmussen HB.
Nord J Psychiatry. 2015 Nov 11:1-4.