Stikkordarkiv: 34/2015

Vel overstått sommer!

Per BakkeVel overstått sommer! Jeg håper folk har fått anledning til å lade batteriene og er klare til ny frisk i høst. Siden sist har instituttet fått ny administrasjonssjef, Julie Stavnes. Hun kommer fra oljeindustrien, og vil kunne se på instituttadministrasjonen med friske øyne. En nærmere presentasjon av henne finnes annet sted i dette nummer. Eva Gerdts har gitt seg som studieleder etter en kjempeinnsats over flere år, og erstattes av Jone Trovik fra gyn/obs miljøet.

I høst er det flere viktige saker for instituttet. Den nåværende strategiplanen for K2 utløper i år. Vi må evaluere i hvor stor grad vi har nådd de målene vi satte og ikke minst utarbeide en ny. K2- organisasjonen vil bli justert. Implementeringen av den nye studieplanen i medisin skal gjennomføres. Satsingen på søknader til eksterne prosjekter må stimuleres. Ikke minst er den stramme økonomien et tema. Der kan jeg melde at K2-økonomien er i bedring. Disse og flere saker kommer jeg tilbake til etter hvert.
Per

K2 med artikkel i NEJM

Simon E. Nitter DankelSimon Dankel (bildet), Christine Haugen, Gunnar Mellgren og andre ved K2/Hormonlaboratoriet har delteke i ein studie som vart publisert i New England Journal of Medicine onsdag kveld.
Studien beskriv korleis ein vanleg genetisk fedme-variant i FTO-genområdet endrar energiforbruket direkte i feittceller, og kva genar og protein som er involvert i denne nye mekanismen. Med FTO-varianten som eksempel, presenterer studien nye omfattande strategiar for å utforske og forstå mekanismane rundt regulatoriske genetiske variantar i ikkje-kodande DNA, som gir håp om å finne ei rekke nye mål for persontilpassa behandling av vanlege sjukdomar i tiåra som kjem.

Foto: Jørgen Barth

Lærlinger i ekspedisjonen

Ingvild redigertK2 administrasjonen har fått ny lærling!  Ingvild Lekven Jonsvoll overtar stafettpinnen etter Klaus og Lars i ekspedisjonen i Laboratoriebygget. Vi ønsker Ingvild hjertelig velkommen.

Samtidig gratulerer vi Klaus og Lars med bestått fagprøve i kontorfaget i dag.  Lykke til videre på studier og folkehøyskole og tusen takk for flott innsats og utsøkt service.Lars og Klaus redigert

Disputas Uke 35

Hege ClemmHege Synnøve Havstad Clemm disputerer for Ph.d. graden Fredag 28. August 2015
Prøveforelesning:  Fredag 28. August 2015, kl.09.15
Oppgitt emne: “Barn med astma bronkiale – utfordringer i idrett og kroppsøving”
Sted: Aud. 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91
Disputas: Fredag 28. August 2015, kl.11.15
Sted: Auditorium 1 BB-bygget, Jonas Lies vei 91
Avhandlingstittel: “Exercise capacity after extremely preterm birth. Development from childhood to adulthood”
1. Opponent: Professor Kai-Håkon Carlsen, Universitetet i Oslo
2. Opponent : Professor Sigurd Loe Steinshamn, NTNU, Trondheim

Pressemelding

Disputas Uke 35

OterhalsKjersti Oterhals disputerer for Ph.d. graden Torsdag 27. August 2015
Prøveforelesning:  Torsdag 27. August 2015, kl.09.15
Oppgitt emne: “Brukermedvirkning som strategi for å bedre utkommet ved hjertekirurgi”
Sted: Stort auditorium, Haukeland Universitetssykehus
Disputas: Torsdag 27. August 2015, kl.12:30
Sted: Auditorium 1 BB-bygget, Jonas Lies vei 91
Avhandlingstittel: “Patient-reported outcomes in patients with aortic stenosis with and without aortic valve replacement”
1. Opponent:Professor Eva Brink, Institutionen för omvårdnad, hålsa och kultur, Högskolan Väst, Sverige
2. Opponent :Professor Rolf Busund, Norges arktiske universitet, Tromsø

Pressemelding