Stikkordarkiv: 11/2015

Støtte til strategisk posisjonering mot H2020

Forskningsrådet har lyst ut 5 mill kr i ekstra posisjoneringsstøtte (POS) i 2015. Midlene skal bidra til medvirkning i strategiske prosesser rettet mot H2020.  Støtten forutsetter et aktivt nasjonalt koordineringsarbeid som kan omfatte etablering/drift av en nasjonal «EU-skyggegruppe» eller lignende for fagområdet. Prosjektene som støttes må ivareta det nasjonale helhetsperspektivet (landslagsbygging). 

Les videre

Ny og enklere e-postadresse for alle ansatte

For å forenkle og tilpasse UiB sitt e-postsystem til nye og bedre tjenester, blir forkortelse til enhet/avdeling/område fjernet fra e-postadressen. Alle nye e-postadresser vil slutte med @uib.no
Alle ansatte i sentraladministrasjonen har fått @uib.no, og den 12. mars vil alle øvrige ansatte ved UiB også få den nye e-postadressen. NB! Den gamle e-postadressen (@enhet.uib.no) vil fortsatt fungere!
Personer med navnelikhet vil bli kontaktet av IT-avdelingen enten via e-post eller via telefon.
Her kan du lese mer om prosjektet: