Forskningsrådet søker nye medlemmer til referansegruppene for Horisont Europa

Nå kan du bli med i en av de nasjonale referansegruppene for Horisont Europa. Vi søker kunnskapsrike og engasjerte personer fra alle samfunnsområder. Frist for å melde interesse er 21. april.

Fra sommeren 2024 fornyer vi våre 10 eksisterende referansegrupper for Horisont Europa. I tillegg oppretter vi en ny gruppe for området Reformere og forbedre det europeiske forsknings- og innovasjonssystemet (ERA).

Vi ønsker både å ha med en del av representantene som deltar i de nåværende referansegruppene og å rekruttere nye representanter. Referanse­gruppene er viktige arenaer for innspill knyttet til Norges prioriteringer og strategiske prosesser i Horisont Europa.

Fra juli 2024 søker vi medlemmer til nasjonale referansegrupper på følgende 11 områder av Horisont Europa:

 1. Det europeiske forskningsrådet (ERC) og Marie Skłodowska-Curie Actions
 2. Forskningsinfrastruktur
 3. Helse
 4. Kultur, kreativitet og inkluderende samfunn
 5. Samfunnssikkerhet
 6. Digitalisering, næringsliv og romvirksomhet
 7. Klima, energi og mobilitet
 8. Mat, bioøkonomi, naturressurser, landbruk og miljø
 9. Det europeiske innovasjonsrådet (EIC) og Økosystemer for innovasjon
 10. Reformere og forbedre det europeiske forsknings- og innovasjonssystemet (ERA)
 11. Implementering og deltagelsesregelverk

https://www.forskningsradet.no/nyheter/2024/onsker-du-a-pavirke-horisont-europa/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *