Vil du forske på NAV?

NAV lyser ut inntil 30 millioner kroner i støtte til forskningsprosjekter som gir mer kunnskap om møtet mellom NAV og de som trenger oss mest. Søknadsfristen er 1. februar 2024.

De siste årene har renteøkninger og sterk prisvekst på strøm, matvarer og drivstoff gitt strammere økonomi for de fleste av oss. For noen blir det så stramt at de trenger hjelp til å få endene til å møtes. Flere oppsøker nå NAV-kontorene for å søke om sosialhjelp, få økonomisk rådgivning eller annen oppfølging. I denne situasjonen er det viktig med solid og oppdatert kunnskap som grunnlag for politikk og tjenesteutvikling. NAV inviterer nå forskere til å foreslå prosjekter som belyser ulike sider ved de sosiale tjenestene, og vi lyser ut inntil 30 millioner kroner i forskningsstøtte til de beste forslagene.

– De sosiale tjenestene er kanskje det viktigste NAV jobber med, sier NAVs kunnskapsdirektør, Yngvar Åsholt, i en kommentar til utlysningen. – Vi trenger forskning som kan bidra til at tjenestene holder høyest mulig kvalitet, og at de fungerer godt for de som trenger dem. Nå håper vi at mange dyktige forskningsmiljøer vil gripe sjansen og foreslå prosjekter.

Her finner du utlysningen og søknadsskjemaet.

https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/kunnskap/fou-midler/nyheter/vil-du-forske-pa-nav

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *