Utlysning av Erasmus+ undervisningsmobilitet vårsemesteret 2024

 Universitetet i Bergen har fått tildelt mobilitetsmidler gjennom Erasmus-programmet. Programmet har stipendmidler for ansatte til undervisning ved europeiske samarbeidsuniversitet (undervisningsmobilitet). For 2023/24 har UiB fått tildelt midler til å gjennomføre undervisningsmobilitet og vi lyser nå ut ca 24 mobiliteter for vårsemesteret 2024. 

Ved undervisningsmobilitetsopphold må det foreligge en gyldig Erasmus-avtale med vertsuniversitetet, som inkluderer undervisningsutveksling i den aktuelle fagkoden. Undervisningsoppholdet må vare minimum to dager (utenom reisedager) og det må undervises minst åtte timer. Mer utfyllende informasjon finnes her: http://www.uib.no/foransatte/92415/erasmus-undervisningsmobilitet 

Som undervisningsmobilitet regnes også deltakelse som underviser i Blended Intensive Programmes (BIP). 

Fristen for å søke om Erasmus-stipend til undervisningsutveksling er 15. januar. Hvis vi mottar mange søknader vil vi prioritere ansatte som ikke tidligere har mottatt Erasmusstøtte. 

Gjennomsnittlig stipend er 800€ per mobilitet, tilsvarende en ukes opphold. Søknaden må sendes fra avdelingsleder i ePhorte på saksnummer 23/8065.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *