Kom med innspill til Forskningsrådets strategi

Forskningsrådets styre utarbeider ny strategi for vår virksomhet. Strategien skal være ferdig våren 2024. Nå har du mulighet til å komme med dine innspill.

I det siste året har vi hatt flere brede innspillsprosesser og dialogmøter. Her har vi fått verdifulle innspill som vi har tatt med oss i arbeidet med utkastet til strategien.

Vi inviterer nå til å gi innspill til dette utkastet som vi tar med oss inn i den avsluttende fasen av arbeidet. Frist for å komme med innspill er 26. januar.

https://hoering.forskningsradet.no/Hoering/2843#msdynmkt_trackingcontext=263bb03d-89cb-4f51-a4d3-f8fae36c13cc

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *