Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv

  • Søknadstype: Kompetanse- og samarbeidsprosjekt
  • Søknadsfrist: 13. mars 2024, 13:00 CET
  • Aktuelle temaområder: Temaer på tvers, Demokrati og global utvikling, Energi og transport, Mat og bioressurser, Muliggjørende teknologier, Velferd og utdanning
  • Støttegrenser: Kr 4 000 000 – 20 000 000
  • Prosjektvarighet: 24 – 48 måneder
  • Målgrupper: Forskningsorganisasjoner

Hensikten med støtten er å stimulere forskningsorganisasjoner til å samarbeide med relevante samfunns- og næringsaktører for å utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som er nødvendig for å møte viktige samfunnsutfordringer. Vi krever at dere samarbeider med minst to relevante aktører utenfor forskningssektoren.

https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2024/samarbeidsprosjekt-samfunn-naringsliv/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *