UiBs søknadsportal for utlysninger til fond og legater er åpen

Astri og Edvard Riisøens legat

  • Støtteformål: Forskning av hjerte- og karsykdommer. Forskning eller studier av andre uutforskede sykdommer, eksempelvis kreft og revmatiske lidelser, kan også støttes.
  • Hvem kan søke: Ansatte ved UiB, inkl. stipendiater, postdoktorer og bistillinger
  • Hva kan søkes om: Vitenskapelig reiser og driftsmidler
  • Samlet utdelingsbeløp 2024: kr 60 000

 

Eva Torhilds minnefond for medisinsk forskning

  • Støtteformål: Forskning på sykdommene anorexia nevrosa og bulimia nevros. Forskning på beslektede sykdommer som særlig rammer ungdom kan også støttes.
  • Hvem kan søke: Fast vitenskapelige ansatte ved UiB, samt stipendiater og postdoktorer ved UiB
  • Hva kan søkes om: Vitenskapelig reiser, publisering og anskaffelse av vitenskapelig utstyr
  • Samlet utdelingsbeløp 2024: kr 100 000

 

For mer informasjon og innsending av søknad, se UiBs søknadsportal. I tillegg har fakultetets nettside også informasjon.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *