DIGI emnepakken våren 2024

Digitalisering endrer fagene våre, både når det gjelder hvilke metoder og verktøy som brukes og hvilke problemstillinger og tema som studeres. Teknologien generelt, og utvikling tilknyttet kunstig intelligens spesielt, endrer yrkesutøvelsen på tvers av bransjer.

I fremtiden vil kombinasjonen av spesialisert fagkunnskap og digital forståelse være avgjørende i både arbeid- og samfunnsliv. Helsepersonell, jurister, ingeniører, lærere, saksbehandlere på mange ulike felt og andre yrkesutøvere, vil i økende grad basere beslutninger på grunnlag produsert av digitale verktøy og metoder.

Gjennom DIGI emnepakken kan du bygge på studiet ditt med enkeltemner innen digital forsåelse, kunnskap og kompetanse.  Emnepakken består av to innføringsemner og åtte 2,5 studiepoengsemner undervist av forskere og fagfolk fra ulike, relevante fagmiljøer ved UiB, og er tilpasset studenter som ikke kjenner fagområdet fra før.

Emnene er åpne for alle studenter med aktiv studierett ved UiB, uansett studieprogram og progresjon, og alle UiB-ansatte. Emnene kan tas i kombinasjon med de fleste studieprogram ved UiB. Undervisningen foregår på ettermiddag og kveld, slik at den ikke kolliderer med øvrig undervisning.

Påmeldingsfrist:

  • Studenter: 1. februar
  • Ansatte: 15. januar

https://www.uib.no/digi/151861/digi-emnepakken-v%C3%A5ren-2024

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *