Utlysning av Erasmus+ ansattmobilitet for vårsemesteret 2024

 Universitetet i Bergen har fått tildelt mobilitetsmidler for 2023/24 gjennom Erasmus-programmet. Programmet har stipendmidler for ansattutveksling for opplæring i tillegg til studentstipend. Ansattutveksling omfatter alle typer stillingskategorier, både tekniske-, administrative- og vitenskapelig ansatte. Det finnes mer informasjon om ansattutveksling for opplæring ved UiB her: http://www.uib.no/foransatte/92416/erasmus-tilsettmobilitet 

For vårsemesteret 2024 lyses det nå ut midler til å gjennomføre 15 ansattmobiliteter. Fristen for å søke om stipend til ansattveksling er 15. januar. 

Dersom det blir konkurranse om plassene, vil vi prioritere søknadene etter følgende kriterier. 

Ansatte som har vært på Erasmus-utveksling for opplæring i løpet av 2022/23 og 2023/24 blir ikke prioritert. 

Ved gruppereiser vil det bli gitt Erasmus-støtte til maksimum 2 personer. 

SA vil tilstrebe en jevn fordeling av stipender mellom fakultetene og avdelingene. 

Mobility Agreement må vise at den planlagte aktiviteten er en opplæring. 

Mobility Agreement er signert av alle tre parter ved søknadsfrist. 

Ph.D kandidater vil ikke bli tildelt støtte. Akademisk innrettede kurs, symposium, workshop og seminar vil uansett ikke utløse støtte. Kombinert undervisnings- og opplæringsmobilitet vil ikke bli gitt støtte. 

Det vil normalt ikke bli tildelt stipendmidler for perioder på mer enn 7 dager. Gjennomsnittlig tildeling er 900€ per mobilitet for en ukes mobilitetsopphold. 

Søknad må sendes i ePhorte fra avdelingsleder på saksnummer 23/8066.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *