Inmelding av SFF-VI initiativ – frist 15 mai

Fakultetet setter nå i gang med å mobilisere til neste utlysning av Sentre for fremragende forskning (SFF-VI) som vil bli publisert våren 2025 med søknadsfrist for trinn 1 i slutten av 2025, mens søknadsfrist for trinn 2 er planlagt våren 2026. Ved forrige søknadsrunde (SFF-V) sendte UiB 25 søknader. Av disse ble syv initiativ invitert til å sende søknad til runde to. To sentre ved UiB ble finansiert. Fakultetet sendte seks søknader, tre gikk videre til runde to og en ble finansiert.  Forsknings- og innovasjonsavdelingen sentralt har koordineringsansvaret for prosessen. Det vil bli etablert egne søknadsteam med ressurser fra både sentralnivået og fakultetene, som sammen vil gi administrativ bistand til de enkelte initiativene

Det er viktig å kartlegge allerede nå hvem som planlegger SFF-søknad slik at vi kan rigge prosessen videre på best mulig måte, og koble initiativene fra MED opp mot FIA sitt støtteapparat. I første omgang ønsker vi informasjon om hvem som tenker å søke. Vi har utarbeidet et skjema hvor forskerne blir bedt om å beskrive tema for initiativet og hvilke partnere som kan tenkes å inngå i senteret. Skjemaet finner dere i denne lenken. https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=vCSKZI2pJUCcYEjBmhQgaXS_5A9Ue55KnuFolWZvEklURFo3UTlLVFFCOTBTRjVJSFU3STFMMTdaVS4u

Vi vil koble initiativene på FIA sin prosess, men også invitere til lokale møter.

Frist for innmelding av initiativ settes til 15.mai 2024. UiB vil øremerke stimuleringsmidler som vil deles ut i to omganger, første omgang er våren 2024.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *